/ 1 نظر / 13 بازدید
روزبه

در اینکه قیمت سوخت در ایران خیلی ارزونتر از جاهای دیگست که هیچوقت شکی نبوده ولی نکته اینجاست که کم کم داریم به قیمتای اروپا میرسیم ولی هنوز رییس ج مون الف میباشد! هر 2تاش باهم دیگه واقعا بی انصافیه..