بر اطلاعات خود بیفزائید

بر اطلاعات خود بیفزائید

1 - سرحدات و یا نقطه مرزی، شمال و جنوب و شرق و غرب نمی باشد، بلکه مواجهه با حقیقت است. دیوید تورو

2- هیچ سازمان و مکان و شخصی وجود ندارد که نتوانی از آن اطلاعاتی کسب کنی. بدون تردید، هر شخص دست کم یک مطلب را بخوبی می داند و خوشحال می شود که آنرا در اختیار دیگران بگذارد. لرد چستر فیلد

3- معمولاً فرضیاتی را که باورمندیم واقعیت خوانده و حقایقی را که باور نداریم، تئوری و نظریه می پنداریم. فلیکس کومن

4- مغز انسان مثل شکم است. مهم نیست که چه در داخلش بریزیم، بلکه مهم این است که چگونه داده ها را هضم کنی. جی _ ناک

5- ممکن است، عدم آگاهی در زمینه های غیر از تجارت بی اهمیت باشد. لیکن درمورد اخیرالذکر اجتناب ناپذیر است . اس. لوئیس

6 - حقایق و اطلاعات برای مغز مثل غذا برای بدن ضروری است. این دو متقابلاً به همدیگر وابسته هستند قدرت یکی موجب قدرت دیگری می شود. بنابراین کارآمدترین و موفق ترین فرد کسی است که به حقایق راهگشائی در زندگی مسلح باشد . ادموند بزک

7- تا مادامی که حقایق به خوبی درک نشده و تفسیر و تأویل نگردد، اهمیت چندانی ندارد. لانگ

8 - اطلاعات، اساسی ترین جزء تجارت می باشد. به آنها چنگ بینداز و بدین سان پیشرفت را دو چندان کن . فردریک اکر

9- اگر در برابر حقایق سینه سپر نکرده و شق و رق ظاهر نشویم. عادت دارند که از پشت به انسان خنجر بزنند . سر هارولد باورن

/ 0 نظر / 8 بازدید