دست راست

ایا میدانید که دست راست شما به پای راست شما فرمان میدهد نه مغز شما امتحان کنید متوجه خواهید شد 

 

 

در حالی که پشت میز کارتان
 نشسته اید پای راستتان را از زمین
 بالا ببرید و در جهت عقربه های
 ساعت بصورت دایره ای
 بچرخانید

همزمان با این عمل با دست
 راست خود عدد 6 را در هوا
 بنویسید

مشاهده خواهید کرد که پایتان
 نیز جهت حرکت خود را تغییر
میدهد و کاری از دست شما بر نمیاید

 امتحان
 کنید

دیدید گفته
 بودم. کاری از دستتان بر نمی آید.

/ 0 نظر / 13 بازدید