قوانین همراهی با طبیعت

 
1-      رجوع کننده به خویشتن باشید: خوشیها و ناخوشیها بی دوامند، همه جزئی از پروسه زندگی هستند، نه با یک نا خوشی تارک دنیا شوید و نه با یک خوشی فراموشکار... "به زندگی خود به عنوان یک سری گردشها و روندها نگاه کنید. بر حسب پستیها و بلندیهای دائمی فکر کنید. بر حسب تابستانها، زمستانها، پاییزها و بهارها فکر کنید. وقتی این نگرش بلند مدت در شما ایجاد شود، اتفاقاتی را که می افتند به عنوان بخشی از یک طرح و نقشه بزرگتری می بینید و دیگر در دام نوسانات کوتاه مدت بخت و اقبال خود نخواهید افتاد و می توانید در مورد مسائل و مشکلات خوب فکر کنید و بهتر تصمیم بگیرید." (برایان تریسی) "کلید داشتن حس کنترل، حس هدفمندی است، به سادگی با یاد آوری اهدافتان به زندگی ادامه دهید" (برایان تریسی)
 
2-      خود را خالق تجربیات خود بدانید: برای ناکامی های خود دلیل نیاورید، خودتان را مسئول بدانید. اگر معتاد هستید برای بدبختی هزار توجیه نیاورید! مسئول باشید و بدانید که یک پایان تلخ بهتر از یک تلخی بی پایان است.. گذشته بد نباید مانع رسیدن شما به آینده ای درخشان شود.
 
3-      مشکلات در خدمت ظرفیت بالا: مشکلات انسان را به ظرفیت کامل می کشاند، با خوشبختی های خود تواناییهایتان را به دنیا ثابت کنید. کشتی در ساحل امن است اما برای اینکار ساخته نشده است.
ای دل غمدیده حالت به شود دل بد مکن                      این سر شوریده باز آید به سامان غم مخور
 گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید          هیچ راهی نیست کانرا نیست پایان غم مخور
 
4-      تطابق بیابید: هر اتفاق بدی را مانند مهمانی تلقی کنید که دیر یا زود خواهد رفت، با چیزهایی که مال شما نیستند (مثل بیماریها) نسازید. مشکلات آنقدر می آیند تا یاد بگیرید چگونه مبارزه کنید، پس در برابر رشد خود مقاومت نکنید. شجاع باشید، شما نترس به دنیا آمده ایید! "هوش (به تعریف سازمان گالوپ): توانایی برای حذف منظم فعالیتهای وقت گیری که نه تنها کمکی برای رسیدن به اهداف نمی کنند، بلکه بدتر، فرد را از اهدافش دور می سازد" (فکر برتر زندگی بهتر، برایان تریسی)
 
5-      سکوت: عادت کنیم سکوت را در جایی که باید یاد بگیریم، انرژی باطری درونیتان را صرف بیهوده گویی نکنید. مخصوصا سعی کنید غر نزنید! یاد بگیرید که شکایت، غر، نق ممنوع!
 
6-      موهبتهای خود را ارزان نفروشید و موهبتهای دیگران را ارزان نخرید (اصل صداقت): موهبتهایی نظیر عشق، سلامتی، جوانی خود و دیگران را بی قدر نکنید. (اگر خانه ای 100 میلیون قیمت داشت اما 50 میلیون می فروشند نخرید!). مرواریدهای خود را هم جلو خوکها نریزید! (حضرت عیسی مسیح)
 
7-      از مواهب دیگران خوشحال شوید (اصل فراوانی): دنیا پر از فراوانی است، به اندازه همه، همه چیز هست، پس برای همه، همه چیز بخواهید! از موهبتهای دیگران خوشحال شوید تا درهای توانگری بروی شما گشوده شود. در وقت الهی شما، اگر قابلیتهایتان را به دنیا اعلام نمایید، هر چه بخواهید به شما می رسد. "هر چقدر بیشتر برای دیگران مایه بگذلرید، بدون این که انتظار پاداشی داشته باشید، به همان اندازه از جاهایی که انتظارش را نداشتید به شما نفع خواهد رسید. تا وقتی خوبی بپاشید، عالم هستی به درو کردن آن توجه دارد" (برایان تریسی)
 
8-      ستایش و تحسین: ما معجزه زندگی خود هستیم. مادر ترزای وجود خود را ببینید. زندگیتان را بستایید. زیباییها و تواناییهای خدا، خودتان و دوستانتان را تمجید و تحسین کنید. (به عضو بیمارتان حال بدهید)
 
9-      حق شناسی: قدر دان و شکر گذار خدا، خود و همه کسانی باشید که در مسیر زندگی شما هستند. شکر نعمت نعمتت افزون کند..
 
10-   بخشش: با بخشیدن خود و دیگران خود را رهایی دهید. هیچیک از ما کامل نیستیم پس برای رشد درس بگیرید اما بزرگ باشید و ببخشید. "برای ساختن زندان دو عامل نیاز هست، زندانی و زندانبان. هردوی آنها در زندان هستند. عفو و بخشش یک عمل کاملا خودپسندانه است!" (برایان ترسی). خداوند که کاملترین است، بخشنده ترین است. شاعر بزرگ،  قاآنی چه زیبا در آخرین شعرش بخشش خدا را نشان داده است:
شرمنده از آنیم که در روز مکافات                 اندر خور عفو تو نکردیم گناهی
 آنکه انتقام می گیرد یک روز خوشحال است اما آنکه می بخشد یک عمر. (حضرت علی (ع)).
 
11-    وفای به عهد: در زندگی متعهد باشیم. حقیقت این است که اگر می خواهی خوبی ببینی اول باید خوب باشی. اگر می خواهی وفا ببینی اول باید وفادار باشی... اگر عشق میخواهی اول باید  بتوانی خوب عشق ورزی کنی.. کسانی که دروغ میگویند، کلاه برداری میکنند، حقیقت اینست که اول توانسته اند به خود دروغ بگویند و بر سر نفس خود کلاه بگذارند..
 
12-    قضاوت نکنیم: هر کس مختار زندگی خویش است!. دیگران را بخاطر رفتارشان قضاوت و سرزنش نکنید، معلوم نیست اگر ما آن شخص و یا در موقعیت او بودیم به گونه ای دیگر رفتار می کردیم. همه حق ها باید به رسمیت شناخته شوند مگر اینکه سبب آسیبی گردند (روبرتسون). آزادی را به خود و دیگران هدیه دهید.
جسم خاکی را بدو پیوست جان            تا بیازارند و بیند امتحان
بی خبر کازار این، آزار اوست            آب این خم متصل با آب جوست
 
13-    جاذبه و تشعشع: شما یک آهنربای زنده هستید و همواره آدمها، ایده ها، فرصتها و شرایط را هماهنگ با افکار مهم خود جذب زندگیتان می کنید. منتظر شانس نباشید! هیچ اتفاقی دعوت نشده به به سراغ ما نمی آید. به آنچه خواهانش هستید عشق ارسال کنید. (به کسانی که می خواهند شما را داوری، مصاحبه یا استخدام کنند عشق بفرستید). نفرت یا مرگ را بر هر کشور یا کسی خواستن آنرا متوجه خودتان میکند. آماده باشید تا شرایط نامناسب را ترک کنید! دلیر باشید، آرزوهای بزرگ داشته باشید. بهترینها را بخواهید و به بهترینها تعهد دهید! یعنی با خود عهد کنید که به بهترینها برسید.  
14-    عدم مقاومت در برابر نیرویی که از ما قویتر است: گاهی مقاومت عین حماقت است. آب نیرومندترین عنصر هستی است. در جای مناسب در هم شکننده است و در جای دیگر عبور کننده است و این رمز نیرومندی آب است. در برابر موانعی که توان مبارزه با آن را ندارید به نفع خود کنار روید! این تنها باری است که به نفع خود کنار می روید! صبور باشید، شما به اهداف ارزشمند و مقدس خود خواهید رسید اما رسیدن به هر هدف راه خود را می طلبد، گاهی بهترین راهها در جایی بدترین راهها هستند. هوشمندانه عمل کنید.
 
15-    سپردن بار زندگی (اصل توکل): با تمام توان برای رسیدن به اهداف خود گام بردارید و نتیجه را به خداوند واگذار کنید. خدا تواناتر، لایقتر و عالمتر است. مهمترین نتیجه توکل پرهیز از استرس و اضطراب بی جاست. وقتی دریا آرام شود کشتی های شما از راه می رسند. استرس بزرگترین دشارژ کننده باتری انرژی ما برای حیات است. انرژی تامین کننده سلامتی، شفا، شادمانی، آرامش، موفقیت، عشق، توانگری و وحدت است. یادتان باشد قوانین خدا با قوانین ما متفاوت است! کاری که از نظر ما نشدنیست، آنقدرها هم که فکر میکنیم نشدنی نیست! پس از تمام تلاشها همه چیز را به خدا بسپارید. همیشه بهترین نتیجه از آن شماست.
 
16-    قانون تدارک (ایمان) : پیشاپیش به گونه ای رفتار کنید که گویی به هدف خود رسیده اید. این نشانه ای از ایمان شما به خود و به کائنات است. چیزی را که با عقیده راسخ باور می کنید، به واقعیت تبدیل خواهد شد
                هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی              کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را
 
17-    شادی را اولین هدف خود در زندگی قرار دهید: احساسات قویترین سیستم راهیابی ما هستند، هر کاری که انجام می دهید ببینید آیا با این خوشحالید؟ موفقیت، در عشق ورزیدن به کاری است که به آن مشغولید. در هر چیزی که موفق می شوید، آن شب با خود جشن بگیرید.. و یادتان باشد که "فردا" فقط برای این است که به شما بگوید که "چطور" از امروز خود لذت ببرید.. پس از آینده نترسید، نگرانش نباشید دوستش داشته باشید..
 
18-   قانون نظم: به همه چیز در زندگیتان سرو سامان دهید. نظم را بخاطر آزادسازی انرژیهایتان بکار ببندید. با دور ریختن یا بخشیدن اشیایی که استفاده نمیکنید، فراموش کردن خاطراتی که به تاریخ پیوسته اند، بخشیدن افرادی که شما را خواسته یا ناخواسته رنجانده اند، راه را برای به جریان انداختن انرژی در فکر و زندگیتان باز کنید. اشیای بی مصرف، فایلهای نامرتب و درهم، کارهای عقب مانده، وزن اضافی و مهمتر از همه افکار کهنه و پوسیده، کینه ها و روابط نابسامان و بلا تکلیف، بزرگترین موانع ما برای با تمام انرژی گام برداشتن هستند. خود را از همه این چیزهای انرژی گیر رها سازید.
 
19-    قانون مصرف: هر چه دارید مصرف کنید وگر نه، ببخشید یا دور بریزید. (خمس در همه ادیان وجود دارد، پایبندترین افراد جهان در پرداخت خمس ثروتمندترین افراد جهان هستند (یهودیان))
 
20-    قانون اسراف: هر چیزی را در حد نیاز خود مصرف کنید وگرنه به همان اندازه چیزی از سلامتی، عشق یا ثروت از زندگی شما کم خواهد شد. با رسیدن به تعادل در هر چیز سرعت حرکت خود را بهینه کنید. این رمز توقف ناپذیری شماست!
 
21-    بازگشت الهی: هر چیزی که حق الهی شماست به شما خواهد رسید، خودتان را آشفته نکنید! نگران هیچ چیز نباشید...
 
22-   با خودتان روراست باشید: به نقل از کتاب برایان تریسی، پولونیس در هملت شکسپیر می گوید: "با خودت رو راست باش، اگر چنین باشی، به دنبال آن، همانطور که روز به دنبال شب می آید، نمی توانی با کسی روراست نباشی""روراست بودن با خودتان نقطه شروع ایجاد یک سیرت و شخصیت عالی است. اگر از اکثر مردم بپرسید که آیا درستکار هستند یا نه، تقریبا همه خواهند گفت که بله. درستکار واقعی بودن به این معناست که با هر کسی که در زندگی هست درستکار و روراست باشید. یعنی نه تنها هرگز دروغ نمی گویید بلکه هرگز با دروغ زندگی نمی کنید. هرگز در شرایطی که مخالف اخلاق هست یا راستی و درستی شما را تحلیل می برد و باعث ناراحتی و بدبختی تان می شود، نمانید! هرگز با نگفتن این که واقا چه فکر می کنید و چه احساسی دارید راستی و صداقت خود را به مخاطره نیندازید." (برایان تریسی) "راستی و درستی تنها ویژگی مهم برای رسیدن به موفقیت است. راستی و درستی ارزشی است که واقا سایر ارزشها را ضمانت می کند. اگر درستکار نباشید با کوچکترین اغوا سایر ارزشهایتان را نیز به مخاطره خواهید انداخت" (برایان تریسی)  "برای بالا بردن شخصیت، راستی و درستی یک نیاز ضروری است و بالا بردن شخصیت باید هدف نهایی زندگی شما باشد" (برایان تریسی) "از راستی و درستی خود به عنوان یک شی مقدس محافظت کنید" (رالف والدو امرسان)
 
23-   هماهنگی بیرون و درون: خودتان باشید، صداقت بهترین سیاست است. نیازهای درونیتان را با رفتارهای بیرونیتان هماهنگ کنید. از ابراز خودتان نهراسید، شما به عنوان انسان حق دارید نیازهایتان را آشکارا به دنیا اعلام کنید. نیازی به انتخاب راههای سخت تر نیست پس دورویی نکنید.
 
24-    فرایند دگرگونی: وقتی تصمیم گرفتید همه این قوانین را مصممانه، خوب و بجا استفاده کنید، ممکن است ابتدا کمی بهم بریزید چون شما به زندگی قبلی خود عادت کرده بودید اما بدانید که تا پریشان نشود کار به سامان نرسد...  صبور باشید و ادامه دهید. تکرار کنید و از یاد نبرید. "شکل گیری عادات خوب دشوار است اما زندگی با آن عادات آسان. اما شکل گیری عادات بد آسان است و زندگی با آنها دشوار". (برایان تریسی) پس خسته نشوید! ارزشش را دارد چون شما شاهکار زندگی خود هستید و لایق بهترینها.. هیچ خوشبختی ارزان بدست نمی آید...
 
 
مکن زغصه شکایت که در طریق طلب                         به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید
/ 0 نظر / 23 بازدید