شخصیت شناسی از روی حمام رفتن

 

http://www.findinvis.com/pic/Line/j17a.gif

http://funshad.com/Pics/FunShad.Com-20091215-25b2822c2f5a3230abfadd476e8b04c9.jpg

هنگامیکه به حمام میروید اولین قسمتی که از بدنتان را میشورید کدام ناحیه است؟ هنگامیکه به حمام میروید اولین قسمتی که از بدنتان را میشورید کدام ناحیه است؟ این موضوع که شما هنگامی که به حمام میروید کدام ناحیه از بدنتان را میشورید دارای روان شناسی جالبی میباشد. این موضوع که شما هنگامی که به حمام میروید کدام ناحیه از بدنتان را میشورید دارای روان شناسی جالبی میباشد.


آیا شما به حمام میروید اول صورت، زیر بغل، موهای سر، قفسه سینه یا شانه هایتان را میشورید؟ آیا شما به حمام میروید اول صورت ، زیر بغل ، موهای سر ، قفسه سینه یا شانه هایتان را میشورید؟ یا سایر اعضای بدنتان را میشورید. یا سایر اعضای بدنتان را میشورید.   ؟! ؟!


آیا تا کنون به پاسخ این سوال فکر کرده اید آیا به این موضوع دقت کردهاید ؟؟قبل از اینکه این متن را بخوانید اول تصمیم بگیرید و فکر کنید که کدام ناحیه از اعضای بدنتان را در ابتدا میشورید و بعد این تست را ادامه دهید. آیا تا کنون به پاسخ این سوال فکر کرده اید آیا به این موضوع دقت کردهاید؟؟ قبل از اینکه این متن را بخوانید اول تصمیم بگیرید و فکر کنید که کدام ناحیه از اعضای بدنتان را در ابتدا میشورید و بعد این تست را ادامه دهید.  


اگر شما شخصی هستید که هنگام ورود به حمام صورت خود را میشورید: اگر شما شخصی هستید که هنگام ورود به حمام صورت خود را میشورید :  
پول برای شما اهمیت بسیاری دارد اما نسبت به اهمتی که پول در زندگی شما دارد کوشش کمیبرای به دست آوردن آن انجام میدهید سطح تقاضا و تلاش شما دارای توازن نمیباشد . پول برای شما اهمیت بسیاری دارد اما نسبت به اهمتی که پول در زندگی شما دارد کوشش کمیبرای به دست آوردن آن انجام میدهید سطح تقاضا و تلاش شما دارای توازن نمیباشد. در صحبت های خود خیلی پایبند صداقت نیستید و برای اینکه به مقصود خود برسید گاهی اوقات صداقت خود را فراموش میکنید . در صحبت های خود خیلی پایبند صداقت نیستید و برای اینکه به مقصود خود برسید گاهی اوقات صداقت خود را فراموش میکنید. افرادی که در اطراف شما هستند به دلیل رفتارهای متفاوتی که شما انجام میدهید قادر به درک صحیحی از شما نیستند ولی شما به تفکرات دیگران راجع به خودتان اهمیت زیادی نمیدهید و معمولا کارهایی را که خودتان دوست دارید و طبق خواسته و میل خودتان باشد انجام میدهید. افرادی که در اطراف شما هستند به دلیل رفتارهای متفاوتی که شما انجام میدهید قادر به درک صحیحی از شما نیستند ولی شما به تفکرات دیگران راجع به خودتان اهمیت زیادی نمیدهید و معمولا کارهایی را که خودتان دوست دارید و طبق خواسته و میل خودتان باشد انجام میدهید.

 


اگر شما شخصی هسیتد که ابتدا زیر بغل خود را میشورید: اگر شما شخصی هسیتد که ابتدا زیر بغل خود را میشورید :  
شما شخصی قابل اعتماد و بسیار مسئول هستید و هر کاری که بر عهده شما گذاشته میشود را به خوبی انحام میدهید . شما شخصی قابل اعتماد و بسیار مسئول هستید و هر کاری که بر عهده شما گذاشته میشود را به خوبی انحام میدهید. شخصی کاملا مردمیهستید و به همین دلیل و ویژگی که دارید بسیاری از افراد مطیع شما هستند و ارزش بالایی را برای شما قائل هستند ، زیرا شما اگر دوستی داشته باشید که در قطب شمال زندگی کند و به کمک شما احتیاج داشته باشد بلافاصله با شنیدن این خبر به کمک او میروید . شخصی کاملا مردمیهستید و به همین دلیل و ویژگی که دارید بسیاری از افراد مطیع شما هستند و ارزش بالایی را برای شما قائل هستند ، زیرا شما اگر دوستی داشته باشید که در قطب شمال زندگی کند و به کمک شما احتیاج داشته باشد بلافاصله با شنیدن این خبر به کمک او میروید. اما توصیه میکنیم اینقدر صادق نباشید زیرا باعث میشود که متحمل ضربات جبران ناپذیری شوید . اما توصیه میکنیم اینقدر صادق نباشید زیرا باعث میشود که متحمل ضربات جبران ناپذیری شوید.

 


اگر شما شخصی هستید که ابتدا موهای سر خود را میشورید: اگر شما شخصی هستید که ابتدا موهای سر خود را میشورید :  
این افراد هنرمند، خلاق، هستند و معمولا دارای افکاری مثبت هستند که باعث میشود دیگران را به خود جذب کنند . این افراد هنرمند ، خلاق ، هستند و معمولا دارای افکاری مثبت هستند که باعث میشود دیگران را به خود جذب کنند. این افراد معمولا آنقدر در رویاهایی خود غوطه ور میشوند که گاهی فراموش میکنند در حال حاضر و در این زمان به سر میبرند . این افراد معمولا آنقدر در رویاهایی خود غوطه ور میشوند که گاهی فراموش میکنند در حال حاضر و در این زمان به سر میبرند. برای به دست آوردن پیروزیها و موفقیت ها با تلاش مدام و پیوسته پیش میروید . برای به دست آوردن پیروزیها و موفقیت ها با تلاش مدام و پیوسته پیش میروید. شما قادر به درک موضوعاتی هستید که دیگران نمیتوانند آن را درک کنند . شما قادر به درک موضوعاتی هستید که دیگران نمیتوانند آن را درک کنند. موقعیت اجتماعی برای شما بسیار مهم تر از جنبه ی اقتصادی آن میباشد. موقعیت اجتماعی برای شما بسیار مهم تر از جنبه ی اقتصادی آن میباشد. به خانواده و دوستانتان اهمیت زیادی میدهید. به خانواده و دوستانتان اهمیت زیادی میدهید.

 


اگر شما شخصی هستید که اول قفسهی سینه تان را میشورید: اگر شما شخصی هستید که اول قفسهی سینه تان را میشورید :  
شما شخصی هستید که زیاد اهل حرف و سخن نیستید و ترجیح میدهید در مورد کاری صحبت نکنید تا این کار به اتمام برسد و بعد در مورد آن صحبت میکنید ، آدمیرک هستید.آرامش خیال و آسودگی بزرگترین هدف شما در زندگی است . شما شخصی هستید که زیاد اهل حرف و سخن نیستید و ترجیح میدهید در مورد کاری صحبت نکنید تا این کار به اتمام برسد و بعد در مورد آن صحبت میکنید ، آدمیرک هستید. آرامش خیال و آسودگی بزرگترین هدف شما در زندگی است. شما شخصی هستید که نمیتوانید افرادی که به نوعی حواس پرت یا پریشان هستند تحمل کنید . شما شخصی هستید که نمیتوانید افرادی که به نوعی حواس پرت یا پریشان هستند تحمل کنید. شما همیشه تمایل به کارهای جدید و نو دارید و از تمام وقایع جدید و متنوع استقبال میکنید . شما همیشه تمایل به کارهای جدید و نو دارید و از تمام وقایع جدید و متنوع استقبال میکنید.

 


اگر شما شخصی هستید که اول شانههایتان را میشورید: اگر شما شخصی هستید که اول شانههایتان را میشورید :  
این افراد معمولا در همهی کارهای خود با ناامیدی وارد میشوند به همین دلیل نمیتوانند پیروز میدان شوند جون از ابتدای امر با نا امیدی وارد میشوند . این افراد معمولا در همهی کارهای خود با ناامیدی وارد میشوند به همین دلیل نمیتوانند پیروز میدان شوند جون از ابتدای امر با نا امیدی وارد میشوند. علی رغم توانایی های زیادی که دارید تا کنون پیشرفت قابل توجهی نصیب شما نشده است . علی رغم توانایی های زیادی که دارید تا کنون پیشرفت قابل توجهی نصیب شما نشده است. دوست دارید وقت خود را در تنهایی بگذرانید و از تفریحات جمعی فراری هستید . دوست دارید وقت خود را در تنهایی بگذرانید و از تفریحات جمعی فراری هستید. پول برای شما در زندگی تان تاثیری وافر و باور نکردنی دارد در حالی که بر تمام قعالیت های شما تاثیر مستقیمیدارد . پول برای شما در زندگی تان تاثیری وافر و باور نکردنی دارد در حالی که بر تمام قعالیت های شما تاثیر مستقیمیدارد.

 


سایر نقاط بدن: سایر نقاط بدن :  
شما شخصی بسیار متعادل هستید، به راحتی میتوانید درون خود را کنترل کنید و بر احساسات قلبی تان فائق شوید . شما شخصی بسیار متعادل هستید ، به راحتی میتوانید درون خود را کنترل کنید و بر احساسات قلبی تان فائق شوید. شما فردی فعال و پویا نیستید باید این موضوع را یاد بگیرید که این حس را در خود بیدار سازید تا بتوانید زندگی تان را از هیجان سرشار کنید . شما فردی فعال و پویا نیستید باید این موضوع را یاد بگیرید که این حس را در خود بیدار سازید تا بتوانید زندگی تان را از هیجان سرشار کنید. شما شخصی دوست داشتنی هستید و به هر مجلسی که قدم بگذارید دوستان زیادی را برای خود پیدا میکنید. شما شخصی دوست داشتنی هستید و به هر مجلسی که قدم بگذارید دوستان زیادی را برای خود پیدا میکنید

/ 1 نظر / 13 بازدید