ده شغل برتر دنیا به نقل از مجله MONEY !!

  مجله  MONEYو سایت Salary.com طى تحقیقات گسترده آمارى در کشور آمریکا یک لیست 50 تایی از برترین مشاغل را تهیه کردند. البته معیار انتخاب این مشاغل گزینه هایى چون بدون استرس بودن ، منعطف پذیرى ، بروز خلاقیت و داشتن زمینه ترقى را شامل مى شود. 10 شغل برتر این لیست: شغل دهم: روانشناس درصد رشد:14/19% پایه حقوقى: متوسط دریافت حقوق  یک روانشناس در آمریکا برابر 75،892 دلار است شغل نهم : داروساز درصد رشد:75/42% پایه حقوقى: متوسط دریافت حقوق یک داروساز در آمریکا برابر 98،777 دلار است. شغل هشتم: ارزیاب بنگاه مسکن درصد رشد:78/22% پایه حقوقى: متوسط دریافت حقوق یک ارزیاب تضمینى در آمریکا برابر82،437 دلار است. تفسیر این شغل در ایران همان بنگاه معاملات است. شغل هفتم: مدیریت شبکه (IT) درصد رشد: 01/36% پایه حقوقى: متوسط دریافت حقوق یک مدیر عملکرد شبکه در آمریکا برابر 130،983 دلار است. شغل ششم: بازاریاب درصد رشد:91/20% پایه حقوقى: متوسط دریافت حقوق یک بازاریاب در آمریکا برابر 134،932 دلار است. شغل پنجم : دستیار دکتر درصد رشد:56/49% پایه حقوقى: متوسط دریافت حقوق  یک ستیار دکتر در آمریکا برابر 77،395 دلار است. شغل چهارم: مدیر منابع انسانى درصد رشد:47/23% پایه حقوقى: متوسط دریافت حقوق یک مدیر منابع انسانى در آمریکا برابر140،996 دلار است. تفسیر این شغل در ایران همان پیمانکاری است. شغل سوم: مشاوره مالى درصد رشد:92/25% پایه حقوقى:متوسط دریافت حقوق یک مدیر سهام و مشاور مالى در آمریکا برابر100،895 دلار است. شغل دوم:استاد ارشد دانشگاه درصد رشد:39/31% پایه حقوقى :متوسط دریافت حقوق یک استاد صاحب کرسى و بالاتر در آمریکا برابر 351،542 دلار است. شغل اول :مهندس کامپیوتر شاخه نرم افزار درصد رشد:07/46% پایه حقوقى: متوسط دریافت حقوق یک مهندس نرم افزار در آمریکا برابر 84,779 دلار است.  

 

منبع: http://lonlieness.blogfa.com/post-97.aspx  

/ 0 نظر / 55 بازدید