MYSTERIES OF LIFE

اینترنت برای زندگی بهتر

گاهی برای رسیدن باید نرفت

هر از گاهی توقف در ایستگاه بین راه

فرصت خوبیست برای دیدن مسیر طی شده

و نگریستن به راه در پیش رو.

گاهی برای رسیدن باید نرفت ....

نویسنده : Mir Shahram Safari : ۱:٥٧ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٥
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم