MYSTERIES OF LIFE

اینترنت برای زندگی بهتر

تغییر

تغییر صفت مردان بزرگ است، تغییر در دانش، نگرش و رفتار.

نویسنده : Mir Shahram Safari : ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٥
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم