MYSTERIES OF LIFE

اینترنت برای زندگی بهتر

برنده

برنده هیچگاه تسلیم نمی شود و تسلیم شونده هیچگاه برنده نمی شود.

 «فلورانس کدویک»

نویسنده : Mir Shahram Safari : ٤:۳٤ ‎ب.ظ ; جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۸٥
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم