MYSTERIES OF LIFE

اینترنت برای زندگی بهتر

پخته و خام

این جهان همچون درختست اى كرام
ما بر او چون میوه هاى نیم خام

سخت گیرد خامها مر شاخ را
زانكه در خامى نشاید كاخ را

چون بپخت و گشت شیر لب گزان
سست گیرد شاخه ها را بعد از آن

چون از آن اقبال شیرین شد دهان
سست شد بر آدمى ملك جهان

مولوى

نویسنده : Mir Shahram Safari : ٢:۳۱ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳۸٥
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم