MYSTERIES OF LIFE

اینترنت برای زندگی بهتر

نگاه

تو با کدامین نگاه همسفر شدی

 که رفتنم برای با تو بودن است

 برای غربتت عزیز

 تمام آسمان شب است

 تمام قلب کوچکم

در آرزوی دیدن است

نویسنده : Mir Shahram Safari : ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٥
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم