MYSTERIES OF LIFE

اینترنت برای زندگی بهتر

راهی به سوی رعيت شدن

اگر راه مداخله دولتی در اقتصاد در پیش گرفته شود، به طور اتوماتیک به شكل‌گيری نظامی خودکامه و توتالیتر منجر خواهد شد.
 کنترل کامل اقتصاد، به کنترل سایر ابعاد زندگی مردم هم خواهد انجامید، زیرا تصميم‌گيري‌های اقتصادی، چیزی جدا از ارزش‌ها و اهداف فردی و شخصی نیست، و در واقع بازتاب آنها به شمار مي‌رود.

 از کتاب «راهی به سوی رعيت شدن»

نوشته هایک برنده جایزه نوبل اقتصاد ۱۹۷۴

نویسنده : Mir Shahram Safari : ۱:٥٩ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٥
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم