MYSTERIES OF LIFE

اینترنت برای زندگی بهتر

بخوان و بخوان و بخوان


 و تو پسرم، اگر نمیخواهی بدست هیچ دیکتاتوری گرفتار شوی فقط یک کار بکن:

 بخوان و بخوان و بخوان!!

قربانت. باباعلی

نویسنده : Mir Shahram Safari : ۳:٢٥ ‎ق.ظ ; شنبه ٢۳ دی ۱۳۸٥
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم