MYSTERIES OF LIFE

اینترنت برای زندگی بهتر

سماور

اين سماور جوش است ،پس چرا ميگفتي

ديگر آن خاموش است؟؟

باز لبخند بزن

قوري قلبت را ،زودتر بند بزن

توي آن، مهرباني دم کن

بعد بگذار که آرام آرام

چاي تو دم بکشد.

شعله اش را کم کن.

دست هايت ، سيني نقره نور

اشک هايم ، استکان هاي بلور

کاش استکان هاي مرا ، توي سيني دلت مي چيدي

کاشکي اشک مرا ميديدي.

خنده هايت قند است.

چاي هم آماده ست.

چاي با طعم خدا

بوي آن پيچيده است،از دلت تا همه جا

پاشو مهمان عزيز

توي فنجان دلم

چايي داغ بريز.

نویسنده : Mir Shahram Safari : ۸:٤٤ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳۸٥
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم