MYSTERIES OF LIFE

اینترنت برای زندگی بهتر

ستایش

بهترین بخش را در هر فرد جستجو کن و این را به او بگو.

همه ما به چنین محرکی نیازمندیم.

هر بار که از کار من ستایش می شود، فروتن تر می گردم،

 چون احساس نادیده گرفته شدن یا ناخوشایند بودن نمی کنم.

                                                       جبران خلیل جبران

نویسنده : Mir Shahram Safari : ۱:۱٥ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳۸٥
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم