MYSTERIES OF LIFE

اینترنت برای زندگی بهتر

قدرت اتحاد

ز دانا تو نشنیدی این داستان

که برگوید از گفته باستان

که گر دو برادر نهند پشت به پشت

تن کوه را باد ماند بمشت

فردوسی

نویسنده : Mir Shahram Safari : ۱:٥٦ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٧ دی ۱۳۸٥
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم