MYSTERIES OF LIFE

اینترنت برای زندگی بهتر

دست راست

ایا میدانید که دست راست شما به پای راست شما فرمان میدهد نه مغز شما امتحان کنید متوجه خواهید شد 

 

 

در حالی که پشت میز کارتان
 نشسته اید پای راستتان را از زمین
 بالا ببرید و در جهت عقربه های
 ساعت بصورت دایره ای
 بچرخانید

همزمان با این عمل با دست
 راست خود عدد 6 را در هوا
 بنویسید

مشاهده خواهید کرد که پایتان
 نیز جهت حرکت خود را تغییر
میدهد و کاری از دست شما بر نمیاید

 امتحان
 کنید

دیدید گفته
 بودم. کاری از دستتان بر نمی آید.

نویسنده : Mir Shahram Safari : ۱:٢٩ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٩
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم