MYSTERIES OF LIFE

اینترنت برای زندگی بهتر

Theriak Haus

در اواخر قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم در اروپا و بخصوص در آلمان در هر کلانشهری
چندین کافه بنام خانه تریاک Theriak Haus  وجود داشت که در آنجا مردم به راحتی تریاک میکشیدند.
مثلا در هامبورگ دوازده و در کلن بیش از بیست تریاک خانه بود. پس از درک فاجعه تریاک ممنوع شد و بجای آن
به ملت زعفران میدادند تا خودشان را "بسازند"... این امر نیز بخاطر گرانی زعفران به زودی تعطیل شد.
متاسفانه آمار درستی از ممالک دیگر ندارم.
 
این از آن وقایعیست که آلمانها بخاطر غرور خاصشان هرگز حرفش را نمیزنند. همانطور که هرگز "میترائی"
نبوده اند و از "بربریت" با جهش بزرگی ای به مسیحیت گرویده اند.
 (در صورتیکه فقط در کلن بیش از 36 معبد میترایی بوده که از سال 300 ببعد پس از تخریب برویشان
کلیسا ساخته اند / در رم بیش از 800 معبد بوده) در زیرزمین کلیسای عظیم "دوم" در کلن باقیمانده های
معبد میترایی دیده میشود.
 
(روز های هفته (روز آفتاب، روز ماه...) / جشن کریسمس و عید پاک را از میترائیزم دارند)
 
 
 
دانشجویان هایدلبرگی در حال استراحت و کشیدن تریاک
 
 
تریاک خالص و الکل  به عنوان دارو
 
 
و داستان هروئین کمپانی "بایر لورکوزن" را هم حتما میشناسید.
شر�=A
نویسنده : Mir Shahram Safari : ۸:٢٥ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم