MYSTERIES OF LIFE

اینترنت برای زندگی بهتر

به دنبال خدا می گردم

باهمه پلک پریشانی خویش باتنی خسته و احوال پریش با چراغی در دست و دلی پرتشویش منبه دنبال خدا می گردم که در این نزدیکی توی این آبادی در غم غرش شلیک دروغ از نظرگم شده است حال چندیست خدایان ریا در سرا پرده مکر و نیرنگ در پس بانگ و رنگ دستتزویر به هم می سایند وینک این من تنها پس هر کوچه بن بست مهیب از خم این همه اربابفریب باتنی خسته و احوال پریش با همه پلک پریشانی خویش با چراغی در دست کوی در کویبه دنبال خدا می گردم*

نویسنده : Mir Shahram Safari : ٤:٤۳ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٧
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم