MYSTERIES OF LIFE

اینترنت برای زندگی بهتر

قسمت ایران در موزه لور پاریس

موزه لوور : موزه لوور یکی از بزرگترین موزه های جهان در انتهای خیابان شانزه لیزه پاریس قراردارد و به مرور زمان از یک کاخ سلطنتی به موزه ملی کشور فرانسه در سال ۱۷۹۳ میلادی تبدیل گردید. این موزه دارای ۴ طبقه زیرزمینی است که دارای قسمتهای مختلفی از جمله مصر،ایران و اروپاست. در قسمت ورودی این موزه یک هرم شیشه ای قرار دارد که سمبل این موزه بشمار می رود. درقسمت ایران می توان سرستون های تخت جمشید را بصورت کامل و تقریبا بکر و دست نخورده مشاهده کرد.تقریبا مهمترین بخشهای تخت جمشید در این موزه قرار دارد. بخشهای رنگی تخت جمشید را برای اولین بار در این موزه مشاهده کردم. لوح قانون حمورابی نیز دربخش مجاور قراردارد.این لوح روی تخته سنگ سیاهی با خط میخی حک شده است و براستی وجود بخش تاریخ ایران اعتبار و جلال خاصی به این موزه اعطا کرده که نمونه آن را در کمتر جایی می توان نظاره کرد.

 
16201039.jpg
16201034.jpg
16201035.jpg
16201061.jpg
16201316.jpg
16201272.jpg
16201292.jpg
16201132.jpg
16201130.jpg
16201197.jpg
16201293.jpg
16201134.jpg
16201291.jpg
16201195.jpg
16201294.jpg
 
16201296.jpg
16201036.jpg
نویسنده : Mir Shahram Safari : ٧:٠۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٧
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم