MYSTERIES OF LIFE

اینترنت برای زندگی بهتر

شهوت

دانکه هر شهوت چو خمر است و چو بنگ 

                                 

                            پرده هوش است و عاقل زوست دنگ

خمر   تنها نیست سرمستی هوش

   

                                       هر چه شهوانی است بندد چشم و گوش 

                                       

                                                         «مولوی»

نویسنده : Mir Shahram Safari : ٩:٢۸ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم