MYSTERIES OF LIFE

اینترنت برای زندگی بهتر

او یک زن است

به او احترام بگذار و به او عشق بورز 

معصومیتش را حس می كنی

هنگامی كه دختر توست ...

 

مراقبتش را حس می كنی ...

 هنگامی كه خواهر توست

 

گرمای محبتش را حس می کنی ...

 هنگامی كه دوست توست

 

شور عشقش را حس می کنی ...

 هنگامی كه عاشق توست

 

فداكاریش را حس می کنی ...

 هنگامی كه همسر توست

 

 

خدا گونه بودنش را حس می کنی ...

هنگامی كه مادر توست

 

دعاهای خیرش را حس می کنی ...

هنگامی كه مادر بزرگ توست

 

 

با اینحال او همچنین بسیار محكم است ...

 

قلبش بسیار حساس و مهربان است ...

 

بسیار شوخ ...

 

 

بسیار فریبنده ...

 

بسیار بخشنده...

 

بسیار خوش آهنگ...

 

او یک زن است...

 

او زندگی است...

 

Respect her… and love her…

 

به او احترام بگذار و به او عشق بورز

نویسنده : Mir Shahram Safari : ٥:٠٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٦ آبان ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم