MYSTERIES OF LIFE

اینترنت برای زندگی بهتر

فقط خانمها بخوانند :

به مردان قدرت دهید، تا صمیمیت فوران كند. مرد موجودی عاشق قدرت است. مرد از اینكه قدرتمند باشد حظ میكند. در آسمان اوج میگیرد و شما را نیز همراه خود بالا میبرد. از اینكه توانا باشد یا احساس توانایی كند لذت میبرد. تا وقتی كه مشغول كشتن این احساس در مردان هستید بدانید كه تنها میتوانید خواب خوشبختی را ببینید. اگر قدرت مرد را نادیده بگیرید یا از آن انتقاد كنید بدانید كه دیگر پری رویاهایش نخواهید بود. او دنبال كسی است كه به قدرتهایش ایمان داشته باشد. و حتی ضعفهایش را در جهت تقویت تواناییهایش مثبت جلوه دهد. پس بدانید كه:
 اگر خودتان دارای درآمد هستید، هرگز درآمد و پولتان را به رخ همسرتان نكشید. حتی اگر درامد بیشتری دارید هرگز به روی خودتان هم نیاورید. بگذارید همسرتان فكر كند كه همه چیز در  دست اوست. و اداره امور خانه به دست قدرتمند او اداره میشود.
 مطلقا او را با كسی مقایسه نكنید. شوهر خواهرم دو تا خانه دارد فلانی اینقدر درامد دارد و تو مثل گداها هستی. اگر واقعا به بهبود اوضاع مالی فكر میكنید او را برای تلاش بیشتر تشویق كنید. انتقاد دشمن صمیمیت است.
 -3تو بی عرضه ای، فاتحه  خواندن بر صمیمیت است. تو بی عرضه ای یعنی فرو ریختن مرد. یعنی به دست خود خانه را خراب كردن. هر مفهوم  مشابه " تو بی عرضه ای " فاتحه ای بر صمیمیت و عشق متقابل مرد است.
 شوهر خود را حلال مشكلات بدانید. مشكل را به او بگویید و از او بخواهید آن را حل كند و تایید كنید كه تنها او قادر به حل این مسئله است.
 به مردان اندرز ندهید. مردان دوست دارند كه مشكلات را به تنهایی  حل كنند و اگر به شما چیزی نمیگویند یعنی به تنهایی قادر است موضوع را حل كند و در صورت لزوم با شما در میان میگذارند. با نصیحت نكردن زندگی خود را عاشقانه كنید.
 سكوت مردان را نشكنید این اشتباه خانمهاست كه وقتی مرد ساكت است مدام به سمت آنها میروند و با آنها حرف میزنند. اگر او ساكت است به سكوت نیازمند است و احترام به این سكوت یعنی صمیمیت بیشتر. سكوت طولانی در زنان ممكن است به معنی آزرده خاطر بودن باشد اما در مردها این طور نیست.
 به مردان فضا بدهید گاهی او را رها كنید تا با خود خلوت كند با دوستان به ورزش برود و به خانواده خود تنها سر بزند. مدام دنبال او نباشید. فضای رها شدن! این چیزی است كه مردان گاهی به آن نیاز دارند. اگر به انها این فضا را هدیه بدهید. انها نیز به شما عشق میورزند.
 مرد دوست دارد كه از او قدر دانی شود. تشكر به مرد قدرت پرواز میدهد. از هر كار كوچكی كه برای شما انجام میدهد تشكر و قدر دانی كنید. تا او نیز بی حساب به شما عشق بورزد.
 مرد باید تایید شود. تواناییهای مرد را تایید كنید و تاكید كنید او صاحب بهترین تواناییها و شایسته ترین همسر( شوهر) است.
باید مورد اطمینان باشد. به او اعتماد كنید با اطمینان خاطر از اینكه او میتواند، شما میتوانید به راحتی بسیاری از كارها را به او بسپارید.
مردها را تشویق كنید. مرد عاشق تشویق است. كف زدن ها را فراموش نمیكند.. مرد، افرین شما را تا عمر دارد به خاطر میسپارد.

نویسنده : Mir Shahram Safari : ٦:٢۸ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم