MYSTERIES OF LIFE

اینترنت برای زندگی بهتر

ای جلاد ننگت باد

با تمام خشم خویش


با تمام نفرت دیوانه‌وار خویش


می‌کشم فریاد :

 

بشنو ای جلاد


می‌رسد آخر


روز دیگرگون


روز کیفر ؛ روز کین‌خواهی


روز بار آوردن این شوره‌زارِ خون


زیر این باران خونین


سبز خواهد گشت بذرِ کین


وین کویر خشک


بارور خواهد شد از گلهای نفرین...


بشنو ای جلاد ..... 

                        
و مپوشان چهره با دستانِ خون‌آلود !


 می شناسندت به صد نقش و نشان، مردم 


می درخشد زیرِ برقِ چکمه های تو 


لکه های خونِ دامنگیر ...برسوادِ سنگ‌فرشِ راه 


نقش یک فریاد :

ای جلاد ننگت باد...

 

ه.ا.سایه

 
به جا مانده‌ست از خون‌ شهیدان
 ای جلاد  ننگت باد !
نویسنده : Mir Shahram Safari : ٥:٢۸ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم