MYSTERIES OF LIFE

اینترنت برای زندگی بهتر

قوانین مورفی

همه چیز در حال بدتر شدن است!
لبخند بزنید فردا همه چیز بدتر و وخیمتر خواهد شد.
همه كارها بیشتر از آنچه تصور میكنید بطول خواهد انجامید!
- شما هنگام صبحانه خوردن هیچگاه نمیتوانید تعیین كنید كدام طرف نان را باید كره بزنید!
شما هر موقع دنبال چیزی می گردید هـمیشه در آخـرین مـكانی كه آن را جستجو میكنید می یابیدش!
همواره در خیابان در هنگام رانندگی ماشینها در لاین دیگر سریعتر حركت میكنند!
هر چیز خوب در زندگی یا غیر قانونی است ویا غیر اخلاقی و یا چاق كننده!!
هیچ عمل نیكی بدون مجازات نخواهد ماند!!
سنگین بودن ترافیك نسبت مستقیم دارد با میزان عجله شما برای زود رسیدن به مقصد!
هنگام ورود به پمپ بنزیـن جـایگاهـی را كه انتخاب می كنید همیشه طولانی تر از جایگاه های دیگر خواهد بود.
قانون بقاء كثیفی: برای تمیز كردن هر چیزی چیز دیگری باید كثیف گردد!!
- اگر حق با شما باشد هیچكس حرف شما را باور نخواهد كرد!
عنصر در طبیعت فراوان میباشند: یكی هیدروژن و دیگری حماقت!!
دود سیگار هـمواره به سمت افراد غیـر سیـگاری حـركت خواهد كرد، بدون توجه به سمت وزش باد!
جای پارك مناسب ماشین همیشه سمت دیگر خیابان میباشد.
دوستان می آیند و می روند اما دشمنان انباشته میگردند!
نویسنده : Mir Shahram Safari : ٩:٢٢ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم