MYSTERIES OF LIFE

اینترنت برای زندگی بهتر

مهم ترین اصل در زندگی

پیشرفت مهم ترین اصل در زندگی است، هر روز باید خود را یك قدم به جلوتر برد تا به جایی رسید.

پیش از آنكه دیگران تو را مورد انتقاد قرار دهند باید خود عیب ها و نقص ها را برطرف سازی.

نویسنده : Mir Shahram Safari : ٤:٥٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم