MYSTERIES OF LIFE

اینترنت برای زندگی بهتر

زندگی

 

       زندگی در صدف خويش گوهر ساختن است

                                                             در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است

مذهب زنده دلان راه پريشانی نيست 

                                                           از همين خاک، جهان دگری ساختن است

                                                    اقبال لاهوری

 

نویسنده : Mir Shahram Safari : ٧:٥۸ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٤
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم