MYSTERIES OF LIFE

اینترنت برای زندگی بهتر

برداشت‌هاي متعارض

ميان قصد ارسال‌كننده پيام با معنايي كه دريافت‌كننده از آن پيام برداشت مي‌كند هماهنگي و همنوايي وجود ندارد، دليل آن اين است كه مفروضات، ارزش‌ها و چارچوب‌هاي فكري ارسال‌كننده و دريافت‌كننده متفاوت هستند.
نویسنده : Mir Shahram Safari : ٦:٢۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم