MYSTERIES OF LIFE

اینترنت برای زندگی بهتر

درس عشق

علوم : عشق تنها عنصري هست كه بدون اكسيژن مي سوزد

رياضي : عشق تنها عددي هست كه هرگز تنها نيست

فارسي : عشق تنها كلمه اي هست كه ماضي و مضارع ندارد

ورزش : عشق تنها توپي هست كه هرگز اوت نمي شود

قرآن : عشق تنها آيه اي است كه در هيچ سوره اي وجود ندارد

انشا : عشق تنها موضوعي است كه مي توان توصيفش كرد

فيزيك : عشق تنها آدم رباتي هست كه قلب را به سوي خود مي كشد

زيست : عشق تنها ميكروبي هست كه از راه چشم وارد مي شود

شيمي : عشق تنها اسيدي هست كه درون قلب اثر مي گذارد

نویسنده : Mir Shahram Safari : ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم