MYSTERIES OF LIFE

اینترنت برای زندگی بهتر

جهان سوم کجاست

جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند خانه اش خراب می شود، و هر کس که بخواهد خانه اش آباد باشد باید در تخریب مملکتش بکوشد.
 پرفسور حسابی
نویسنده : Mir Shahram Safari : ۳:٤٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم