MYSTERIES OF LIFE

اینترنت برای زندگی بهتر

ناز چشم تو

گفته بودي که چرا محو تماشاي مني

وآنچنان مات که يک دم مژه بر هم نزني

 

مژه بر هم نزدم تا که زدستم نرود

ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدني

نویسنده : Mir Shahram Safari : ۱:٤٦ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم