MYSTERIES OF LIFE

اینترنت برای زندگی بهتر

هر روز صبح در آفريقا

هر روز صبح در آفريقا وقتي خورشيد طلوع مي کند يک غرال شروع به دويدن ميکند و مي داند سرعتش بايد از يک شير بيشتر باشد تا کشته نشود، هر روز صبح در آفريقا وقتي خورشيد طلوع مي کند يک شير شروع به دويدن مي کند و مي داند که بايد سريع تر از آن غزال بدود تا از گرسنگي نميرد. مهم نيست غزال هستي يا شير با طلوع خورشيد دويدن را آغاز کن.

 آنتوني رابينز

نویسنده : Mir Shahram Safari : ٢:٤٠ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم