MYSTERIES OF LIFE

اینترنت برای زندگی بهتر

پنج وارونه

پنج وارونه چه معنا دارد !؟!

خواهر کوچکم از من پرسيد

 من به او خنديدم

 کمي آزرده و حيرت زده گفت

 روي ديوار و درختان ديدم

باز هم خنديدم

 گفت ديروز خودم ديدم

 مهران پسر همسايه

 پنج وارونه به مينو ميداد

 آنقَدَر خنده برم داشت که طفلک ترسيد

 بغلش کردم و بوسيدم و با خود گفتم

 بعدها وقتي غم سقف کوتاه دلت را خم کرد

 بي گمان مي فهمي پنج وارونه چه معنا دارد

نویسنده : Mir Shahram Safari : ٧:٠۸ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم