MYSTERIES OF LIFE

اینترنت برای زندگی بهتر

ارزشهای عام

هر چه به ارزشهای عام نزدیکتر شویم، اثر جاودانه تری پدید خواهد آمد.
نویسنده : Mir Shahram Safari : ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ ; شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم