MYSTERIES OF LIFE

اینترنت برای زندگی بهتر

آفتاب

مثل نامه ای ولی
توی هیچ پاکتی
جا نمی شوی

**
جعبه جواهری
قفل نیستی ولی
وا نمی شوی

**
مثل میوه خواستم بچینمت
میوه نیستی ستاره ای
از درخت آسمان جدا نمی شوی

**
من تلاش می کنم بگیرمت
طعمه می شوم ولی
تو نهنگ می شوی
مثل کرم کوچکی مرا
تند و تیز می خوری
تور می شوم
ماهی زرنگ حوض می شوی
لیز می خوری

***
آفتاب را نمی شود
توی کیسه ای
جمع کرد و برد

*
ابر را نمی شود
مثل کهنه ای
توی مشت خود فشرد
آفتاب
توی آسمان
آفتاب می شود
ابرهم بدون آسمان فقط
چند قطره آب می شود

***
پس تو ابر باش و آفتاب
قول می دهم که آسمان شوم
یک کمی ستاره روی صورتم بپاش
سعی می کنم شبیه کهکشان شوم

نویسنده : Mir Shahram Safari : ۳:۳٠ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم