MYSTERIES OF LIFE

اینترنت برای زندگی بهتر

ضد

هر چيزي ضد خود را در خودش مي آفريند.

نویسنده : Mir Shahram Safari : ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٥
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم