MYSTERIES OF LIFE

اینترنت برای زندگی بهتر

چگونه یک زن رو خوشحال کنیم ؟!

چگونه یک زن رو خوشحال کنیم ؟!


برای خوشحال کردن یک زن....


یک مرد فقط نیاز دارد که این موارد باشد :

1. یک دوست

2. یک همدم

3. یک عاشق

4. یک برادر

5. یک پدر

6. یک استاد

7. یک سرآشپز

8. یک الکتریسین

9. یک نجار

10. یک لوله کش

11. یک مکانیک

12. یک متخصص چیدمان داخلی منزل

13. یک متخصص مد

14. یک متخصص علوم جنسی

15. یک متخصص بیماری های زنان

16. یک روانشناس

17. یک دافع آفات

18. یک روانپزشک

19. یک شفا دهنده

20. یک شنونده خوب

21.. یک سازمان دهنده

22. یک پدر خوب

23. خیلی تمیز

24. دلسوز

25. ورزشکار

26. گرم

27. مواظب

28. شجاع

29. باهوش

30. بانمک

31. خلاق

32. مهربان

33. قوی

34. فهمیده

35. بردبار

36. محتاط

37.. بلند همت

38. با استعداد

39. پر جرأت

40. مصمم

41. صادق

42. قابل اعتماد

43. پر حرارت

بدون فراموش کردن :

44. تعریف کردن مرتب از او

45. عشق ورزیدن به خرید

46. درستکار بودن

47. بسیار پولدار بودن

48. تنش ایجاد نکردن برای او

49. نگاه نکردن به بقیه دختران

و در همان حال، شما باید :

50. توجه زیادی به او بکنید، و انتظار کمتری برای خود داشته باشید

51. زمان زیادی به او بدهید، مخصوصاً زمان برای خودش

52. اجازه رفتن به مکانهای زیادی را به او بدهید، هیچگاه نگران نباشید او کجا می رود.

بسیار مهم است :

53. هیچگاه فراموش نکنید :

* سالروز تولد
* سالروز ازدواج
* قرارهایی که او می گذاردچگونه یک مرد را خوشحال کنیم :


1. تنهاش بذارید!!!!

 

نویسنده : Mir Shahram Safari : ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٧
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

ارزش کشف علمی

هر لحظه که یک حقیقت علمی دیرتر کشف می شود، دهها و صدها انسان با هزاران آرزو راهی دیار ابد می شوند.

نویسنده : Mir Shahram Safari : ٦:۳٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸٧
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم