MYSTERIES OF LIFE

اینترنت برای زندگی بهتر

منافع ملی یا منافع سیاسی؟

امروز متن  سخنرانی آقای دانش جعفری را که در جلسه تودیع ایشان ایراد کرده بودند خواندم متن این سخنرانی را می توانید در لینک زیر ببینید: 

متن سخنرانی 

همگان نیک می دانیم که در کشور ما تلاش و مبارزه بی وقفه برای منافع ملی چه بهای سنگینی دارد و شاید این جمله  پروفسور حسابی  گویای همین رنج باشد که در کشورهای جهان سوم برای آباد کردن وطن باید خانه را ویران کرد و بالعکس.

کسانی که در پستهای دولتی بدون چشمداشت با حقوق ناچیز دولتی برای کشورشان می جنگند و منافع ملی سر لوحه اعمالشان است انسانهایی شریف و با ارزشی هستند که  نباید آنها را از دست داد.

وطن دوستانی که چنین تلاشهایی را کرده اند نیک می دانند که  چه اندازه تلاش برای منافع ملی از تلاش برای منافع شخصی دشوارتر است. اگر مدیری در جایگاهی خاص سالها موفق عمل میکند یافتن کسی که بتواند  با وجود  پیچیدگیهای متعدد ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور ما بتواند عملکردی در حد وی داشته باشد شاید غیر ممکن باشد.

به اعتقاد این حقیر  سرمایه های  اصلی کشور ما این افراد هستند  نه نفت و ....

ارزشیابی عملکرد وزیر اقتصادی سابق در صلاحیت متخصصین اقتصادی است ولی در عرصه های گوناگون شاهد برکناری افراد ارزشمندی بوده ایم که حضورشان می توانست منشاء تحولات بزرگی در کشور باشد.

مخلص کلام اینکه بیایید قدر تجربه های  مدیران موفق  را بدانیم و منافع ملی را بر منافع سیاسی ترجیح دهیم.

نویسنده : Mir Shahram Safari : ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ ; جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

گناهان کوچک و بزرگ در انتشار مقالات علمی

گناهان کوچک و بزرگ در انتشار مقالات علمی:

 گناهان کبیره:

1- دزدی علمی (Plagiarism)

2- داده سازی (Fabrication)

 3- دستکاری داده ها (Falsification)

  گناهان صغیره:

1- منتشر نکردن یافته علمی

2- تکه تکه کردن  گزارش یک کار در چند مقاله (Salami  slicing)

3- ارائه داده های یکسان در چند مقاله با عناوین مختلف

4- ارجاع به کسی غیر از کاشف اولیه

5- ارجاع به مقاله نخوانده (ارجاع بر اساس برداشت مقاله دیگر)

۶- عدم اشاره به مقالات و مطالب ناقض کار نویسنده

7- مواد و روشهای ناکامل یا غلط

8- بیان ادعایی بدون ذکر داده ها  (Unpublished data or Data not shown)

9- ضعف کیفیت نوشتاری و واضح نبودن توضیحات 

10- استفاده نادرست از آمار

11- ارائه تصاویر و نمودارها به شیوه گمراه کننده

12- قدردانی نکردن از همکاران و منابع تامین مالی

Reference:  Michael J. Zigmond and Beth A. Fischer, Beyond fabrication and plagiarism: The little murders of everyday science, Commentary on      Six Domains of Research Ethics (K.D. Pimple), Science and Engineering Ethics (2002) 8, 229-234.

نویسنده : Mir Shahram Safari : ٦:٠٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٧
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم