MYSTERIES OF LIFE

اینترنت برای زندگی بهتر

راز های پنهان یک ازدواج موفق

راز های پنهان یک ازدواج موفق

نفر اول از نفر دوم پرسید؛ رمز موفقیت آمیز بودن ازدواج شما چیست؟

نفر دوم
پاسخ داد، شما باید مسئولیت های خود را بر اساس عشق و احترام تقسیم کنید. دراین صورت به هیچ مشکلی بر نخواهید خورد.

نفر اول گفت، میشه یکم بیشتر توضیح بدی؟

نفر دوم ادامه داد؛ در خانه ما تصمیم گیری مسئله های بزرگ به عهده من و تصمیمات کوچکتر بعهده همسرم است. ما در تصمیم یکدیگر دخالت نمی کنیم.

نفر اول گفت هنوز من متقاعد نشدم، لطفاً چند مثال بزن!؟

نفر دوم گفت، کارهای کوچک مانند انتخاب نوع ماشین برای خرید، مقدار پول جهت پس انداز، تعیین زمان سفر، نوع مبل، خرید دستگاه تهویه متبوع، خرید یخچال، مدیریت مخارج ماهانه، تعیین زمان استخدام کمک کار خانه و غیره بعهده همسر من است. من فقط با همه آنها موافقت می کنم.

نفر اول با تعجب پرسید، نقش تو در این میان چیست؟

نفر دوم گفت من فقط در مسائل بزرگ تصمیم گیری می کنم. مانند که آیا امریکا باید به عراق حمله کند یا نه، انگلیس باید زمبیا را جریمه مالی کند یا نه، یا اینکه زمان بازنشته شدن آقای ساشین تندولکار است یا خیر و از این قبلی تصمیمات. نفر دوم ادامه داد؛ یه چیزو می دونی، همسر من هیچ وقت در این مسائل مخالفتی با من نشان نمی ده و همیشه موافق صد در صد تصمیماتمِ.

نکته: حدس جنسیت نفر اول و دوم بعهده خواننده مطلب است.

نویسنده : Mir Shahram Safari : ٢:٤٧ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٧
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم