MYSTERIES OF LIFE

اینترنت برای زندگی بهتر

تاریخچه شب یلدا

در سنت ایرانی یلدا و مراسمی که در نخستین شب زمستان و بلندترین شب سال برپا می شود ، سابقه دور و درازی دارد . رسم و رسومات شب یلدا مخصوص آریایی هاست و از این شب به عـنوان شب زایش خورشید یا شب تولد نور یاد شده است . این تغییر در فـرهنگ آریایی قدمتی بالغ بر هزار سال دارد . گذشتگان ما که پایه و اساس زندیگشان بر کشاورزی و شبانی استوار بوده و در طول سال ، با سپری شدن فـصول و تضادهای طبیعی موسمی برخورد داشته اند ، بر اثر تجربه و گذشت زمان با گردش خورشید و تغییر فصول و بلندی و کوتاهی روز وشب و جهت و حرکت و قـرار ستارگان آشنایی یافته و کارها و فـعالیت هایشان را با آن تنظیم می کرده اند . روشنی روز و تابش خورشید و اعـتدال هوا در نظر گذشـتگان ، مظاهـر نیکی و ایزدی بوده و تاریکی و شب و سرما را نیز از خصوصیات اهریمنی می پنداشـتند . کم کم این اعـتقاد به وجود آمد که نور و روشنی و ظلمت و تاریکی مرتب در نبرد و کشمکش هـسـتند ، گاه خورشـید پیروز می گردد و ساعـات بیشـتری در پرتوی خود ، مردم را نیرومند نگاه می دارد و گاه مقـهور تاریکی می شود و ساعـات کمتری فـروغ و تابش خود فـیض می رساند . کم کم دریافـتند که کوتاه ترین روز ، آخرین روز پاییز ، یعنی سی ام آذز است و بلندترین شب سال ، از آغاز دی ، روزها به تدریج بلندتر و شب ها کوتاه تر می شود . خورشـید هـر روز بیشـتر در آسمان می پاید و نور و گرمی نثار می پاشـد ، به همین جهت آن شب را یلدا نامیدند ، یعنی تولد ، زایش خورشید شکسـت ناپذیر و آن را آغاز سال قـرار دادند . اقـوام آریایی ، از هـند و ایرانی ( هندواروپایی ها جشن تولد آفتاب را آغـاز زمستان نمی دانستند ) به ویژه ژرمن ها جشن تولد آفتاب را آغـاز زمسـتان گرفته و آن ماه را به خدای آفتاب نسبت می دادند و این بی تناسـبی نیست ، چه واقعا آغـاز زمستان مانند تولد جدید خورشید است که از آن روز در نیم کره شمالی رو به افزایش و ارتفاع و درخشندگی می گذارد و هر روز قـوی تر می شود . ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه می گوید : ( روز یکم ماه دی ، خور نیز نامیده می شود ) و در قـانون مسعودی نسخه موزه بریتانی لندن خوره روز ثبت شده ، اگر چه در بعضی منابع دیگر خرم روز نامیده شده است . اما ضد تاریکی ، روشنایی است . تصور گذشتگان بر این بود که تاریکی نماینده اهـریمن است و روشنی از تجلیات و آثار اهورایی . به همین مناسبت در شب ها آتش نیز روشن می کردند تا تاریکی و عاملان اهریمنی و شیطانی نابود شـده و بگریزند . هـمچـنان که خورشـید به مناسـبت فـروغ و گرمای کارسازش تقـدس پیدا کرده بود ، آتش نیز از هـمان تقـدس و والایی در نزد مردم برخوردار شـده بود .در شب یلدا ، یا تولد خورشـید جهت رفع این نحوست ، آتش روشن می کردند ، دور هم جمع می شدند ، سفـره پهن می کردند و با هم غذا می خوردند . هـر آنچه میوه تازه فصل که نگهداری شده بود و میوه های خشک ، همه را در سر سـفـره می گذاشـتند . این سفـره جنبه دینی داشت و مقـدس بود ، یعنی از ایزد ، خورشـید و روشنایی و برکت می طلـبیدند تا در زمسـتان به خوشی سر کنند و میوه تازه و خشک و چیز های دیگر در سفـره ، تمثیلی از آن بود که بهار و تابستانی پر برکت داشته باشـند . همه شب را در پرتو چراغ و نور آتش می گذراندند تا اهـریمن فـرصت تباهی و دژخویی پیدا نکند . به هر حال ، ایرانیان امروز هم مانند گذشته ، شب یلدا را جشن می گیرند . در این شب ، اقوام و خویشاوندان دور و نزدیک دور هم جمع می شـوند و پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها برای بچه ها قـصه می گویند ، فـال حافـظ می گیرند و آجیل مخصوص این شـب و انار و انگور و هـندوانه و ... می خورند . اعـتقـاد گذشتگان بر ای بود که با خورندن هـندوانه ، لـرز و سوز زمسـتان را حس نمی کنند . آن ها معـتقـد بودند خوردن میوه هایی چون انار و پرتغال به آن دلیل است که رنگ این میوه ها به مانند رنگ نور خورشـید به هـنگام سپیده دم است و از دیرباز رسم بر آن بوده که از این میوه ها در این شـب میل شـود . پس یکم دی ماه ، به مناسـبت آن که تجدید حیات خورشـید است ، به نام یلـدا یعنی تولد خورشـید ، مشهـور شده و جشن گرفته می شـد . اما در آغاز دی ماه ، جشن بزرگ دیگری نیز بود . در آن روزها هرگاه نام روز و ماه با هـم تلاقی می یافـت ، آن روز را جشن می گرفـتند و در اوسـتا به معنی آفـریدگار و خداوند و ددو در پهلوی شکل تغییر یافـته همین واژه است . ماه دی نیز شکل فارسی و تغییر یافته جدید هـمین کلمه اسـت . و نخستین روزش به نام پروردگار است و به این منظور جشنی بوده ضمن آن که چند روز تولد خورشـید نیز بود . به آن خرم روز گفته شـده و و جـشن بزرگی در ایران باستان به هـمین مناسبت می گرفـتند . ابوریحان بیرونی می گوید : (( دی ماه را خور ماه نیز می گویند . نخستین روز آن خرم روز است و این روز و این ماه هـر دو به نام خدای بزرگ اسـت . )) این روز نزد ایرانیان بسیار گرامی بود و آغـاز سال نیز محسـوب می شـده اسـت . در دوران گذشته ، انتشار آیین مهر به روم و بسیاری از کشورهای اروپایی ، باعـث شـد که روز بیست و یکم دسامبر را که برابر با یکم دی ماه بود ، به عـنوان روز تولد مهر یا میترای شکـسـت ناپذیر جشن بگیرند اما در سـده چهارم میلادی بر اثر اشتباهاتی که در کـبیسـه روی می داد ، تولد مهر نجات بخش ، یا مسیحای منجی در بیست و پنجم دسامبر واقع شـد و از آن پس تثبیت شـد . تا آن زمان تولد عـیسای مسـیح در ششم ژانویه جشن گرفـته می شـد . اما هنگامی که کم کم مسیحیت در روم جا باز کرد ، متولیان کـلـیسـا چون نتوانسـتند با برانداختن جشن تولد میترا در بیست و پنجم دسامبر غـلبه کنند ، همان روز را زایش عـیسای مسـیح اعـلام کردند که تا این زمان نیز باقی مانده اسـت . یلـدا یک واژه سریانی است به معنی تولد . رومی ها خودشان واژه ناتالـیس را به معنی تولد داشـتند . مسـیحیان سریانی واژه یلـدا را با خود به ایران آوردند و از آن زمان تا کنون این نام در ایران ماندگار شد . البته فقط تولد میترا و موعـد زمانی آن نبود که در مسیحیت خارج شـد ، بلکه در واقع امروزه هـمه مسـیحیان جهان ، شب تولد مسـیح را جشن می گیرند و تا بامداد بلندترین شـب سال را بیدار مانه و با خوردن و نوشیدن و شادی می گذرانند . طعم آجیل وانگورواناروهندوانه درجشن تولد خورشید یلدا شب ترین شب سال یلدا با ولاد ت ومیلاد وتولد هم خانواده است پیشینیان ما که به نبرد دائمی شب و روز، نور وظلمت، خوبی وبدی واهورا واهریمن اعتقاد داشتند می گفتند که طولانی ترین نبرد سال نبرد شب یلدا است که به درخشش خورشید و پیروزی نور ختم می شود. یلدا ، شب تولد خورشید است . شب تولد خورشید بردوستداران روشنائی مبارک !

 

نویسنده : Mir Shahram Safari : ٧:٤٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

داشتن دوست مهم است

نویسنده : Mir Shahram Safari : ٢:٥٦ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

مصاحبه با نخستين استاد فيزيك زن ايران در آسايشگاه سالمندان

  

نخستين بانوي استاد فيزيك ايران بعد از بنيانگذاري نخستين رصدخانه و تلسكوپ خورشيدي تاريخ نجوم ايران ، فارغ التحصيلي از دانشگاه سوربن پاريس و 30 سال تدريس در دانشگاه هم اكنون با خيالي آسوده و خاطراتي خوش بر روي تخت آسايشگاه سالمندان ، تنها افتخار خود را تربيت دانشجويان موفق (استادان امروز) مي‌داند .

آلينوش طريان در سال 1299 در خانواده ارمني در تهران متولد شد . وي در خرداد سال 1326 با درجه ليسانس فيزيك از دانشكده علوم دانشگاه تهران فارغ‌التحصيل و در مهرماه همان سال به سمت كارمند آزمايشگاه فيزيك دانشكده علوم استخدام شد و يكسال بعد به عنوان متصدي عمليات آزمايشگاهي در دانشكده علوم منصوب شد .

پس از تلاش بي‌نتيجه براي متقاعد كردن استادش (دكتر حسابي) براي كمك به اعزام وي به خارج از كشور ، با هزينه شخصي خود به بخش فيزيك اتمسفر دانشگاه پاريس رفت .  

دانشنامه دكتراي دولتي را از دانشگاه علوم پاريس در سال 1956 ميلادي(1335 شمسي) دريافت كرد و به دليل خدمت به كشورش پيشنهاد كرسي استادي دانشگاه سوربن را رد كرد و به ايران بازگشت و با سمت دانشيار فيزيك رشته ترموديناميك در گروه فيزيك مشغول به كار ‌شد .

در سال 1338 دولت فدرال آلمان غربي بورس مطالعه رصد‌خانه فيزيك خورشيدي را در اختيار دانشگاه تهران قرار داد و وي براي اين بورس انتخاب شد و از فروردين سال 1340 به مدت 4 ماه به آلمان رفت و بعد از انجام مطالعات به ايران بازگشت .

3 سال بعد در تاريخ 9 خرداد 1343 به مقام استادي ارتقا پيدا كرد و بدين ترتيب او اولين فيزيكدان زن است كه در ايران به مقام استادي رسيد .

در تاريخ 29 آبان سال 45 عضو كميته ژئو فيزيك دانشگاه تهران انتخاب شد و در سال 48 رسما به رياست گروه تحقيقات فيزيك خورشيدي موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران منصوب شد و در رصدخانه فيزيك خورشيدي كه خود وي در بنيانگذاري آن نقش عمده‌اي داشت ، فعاليت خود را آغاز كرد .

وي كه اولين كسي بود كه در ايران درس فيزيك ستاره‌ها را تدريس كرد ، در سال 58 تقاضاي بازنشستگي داد و به افتخار بازنشستگي نائل شد .

عزت‌الله ارضي رئيس انجمن فيزيك ايران كه مدتي دانشجوي آلينوش طريان بوده است در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي فارس گفت : استاد طريان بسيار مهربان بود ، با دانشجويان به صورت دوستانه و محترمانه رفتار مي‌كرد و با همه دوست بود . منش و برخورد انساني از ويژگي‌هاي بارز وي است . وي يكي از تاثيرگذاران بر علم فيزيك خورشيدي در ايران بود كه منجر به رشد شاخه اختر فيزيك و فيزيك ستاره‌ها شد .  

آلينوش طريان منزل خود را وقف كرده و از آنجا كه فرزند و بستگاني در ايران ندارد هم اكنون در خانه سالمندان به سر مي‌برد .

براي گفت‌وگو با نخستين بانوي استاد فيزيك ايران به همراه يكي از همكاران قديمي‌اش به آسايشگاه سالمندان توحيد رفتيم . با روي باز و در حالي كه شادي و رضايت در چهره‌اش نمايان بود از ما استقبال كرد و با لبخند ما را دعوت به نشستن كرد .

وقتي از وي خواستيم خاطره‌اي از دوران تدريسش در دانشگاه براي ما تعريف كند ، خنده‌اي كرد و گفت : تمام خاطراتي كه در دروان تدريس داشتم براي من شيرين است . من دانشجوها را خيلي دوست داشتم و بالطبع دانشجوها هم من را خيلي دوست داشتند و اين مسئله باعث شده بود تا كوچكترين ناراحتي‌اي در دوران تدريسم احساس نكنم و با دانشجويانم مثل دوست رفتار مي‌كردم و اصلا خودم را نمي‌گرفتم . معلم بايد مهربان باشد زيرا مهرباني را بايد به دانشجوها و دانش آموزانش ياد دهد چرا كه اين جوانان آينده كشور هستند . اگر اساتيد بداخلاق باشند ، نمي‌تواند درس اخلاق بدهند .

بهترين خاطره ؟

30 سال تدريس در دانشگاه تهران و تاسيس رصدخانه خورشيدي در ايران .

علت اصلي موفقيتتان در دوران تدريس

رفتار انساني . يكي از همكارانم روزي از من پرسيد چرا اينقدر دانشجوها به شما سر مي‌زنند و با شما صحبت مي‌كنند در حالي كه اين دانشجويان پيش من نمي‌آيند . من در جواب او گفتم حتما رفتارت طوري نبوده كه بتواند دانشجويان را جذب كند .

براي سفر به فرانسه از بورس تحصيلي استفاده كرديد؟

در دوران تحصيل هميشه نمرات بالا داشتم و مورد توجه معلمين و اساتيد بودم . در زماني كه ليسانس گرفتم از استاد خود براي گرفتن بورس كمك خواستم اما وي به دليل اينكه من زن بودم با بورس من موافقت نكرد و به من گفت تا الان هم زيادي درس خواندم . پدرم گفت من مي‌توانم هزينه تحصيل تو را در فرانسه تقبل كنم و بورس را براي افرادي بگذار كه واقعا احتياج دارند . با هزينه شخصي به فرانسه رفتم و دكتراي خود را از دانشگاه سوربن گرفتم و سپس با وجود پيشنهاد كرسي استادي در دانشگاه سوربن به كشورم بازگشتم .  

چه چيزي باعث شد اين پيشنهاد را رد كنيد؟

من علاقه داشتم به كشورم ، ايران ، خدمت كنم . وگرنه در همان فرانسه در حالي كه هنوز فارغ‌التحصيل نشده بودم ، از من دعوت به كار كردند و در جواب استاد فرانسويم كه مي‌خواست من را استخدام كند گفتم كه من بايد برگردم به كشورم و فقط براي بهتر خدمت كردن به كشورم براي تحصيل به فرانسه آمدم .

بعد از برگشتن به ايران ، خيلي‌ها به من مي‌گفتند كه حماقت كردي ، اما من چون وظيفه خودم مي‌دانستم كه برگردم ، برگشتم و از برگشتنم به ايران پشيمان نيستم زيرا كه توانستم دانشجويان خوبي تحويل جامعه بدهم و اين مسئله باعث دلخوشي من است .

سفري هم به آلمان داشتيد؟

دولت آلمان بورس مطالعاتي رصد‌خانه فيزيك خورشيدي را به ايران داد كه از ميان همكاران در دانشگاه تهران من انتخاب شدم و به مدت چند ماه براي فعاليت تحقيقاتي به اين كشور سفر كردم .

چطور شد كه به فكر تاسيس رصدخانه خورشيدي افتاديد؟

وقتي به ايران برگشتم و در دانشگاه مشغول به كار شدم ، درخواست كردم كه رصدخانه خورشيدي راه‌اندازي شود تا دانشجويان بتوانند مطالعات و تحقيقات خود را در اين رصدخانه انجام دهند . رصدخانه خورشيدي با نظارت من افتتاح شد .  

 به چند زبان خارجي آشنايي داريد؟

مادرم در سويس تحصيل كرده بود . هم مادرم و هم پدرم به زبان فرانسه ، فارسي و ارمني مسلط بودند و بسياري از مواقع با هم به زبان فرانسه صحبت مي‌كردند . من و برادرم هم كه از كودكي به زبان ارمني و فارسي آشنا بوديم براي فهميدن حرف والدينمان زبان فرانسه هم ياد گرفتيم و آن‌ها را غافلگير كرديم . به زبان تركي و انگليسي نيز آشنايي دارم . زيرا بسياري از مقالات و مجلات علمي به زبان انگليسي هستند .

از حقوق خود راضي بوديد؟

من حقوق بسيار كمي دريافت مي‌كردم . متاسفانه در ايران ، ارزش اساتيد را نمي‌دانستند . بعد از فارغ‌التحصيلي يكي از دوستان پدرم كه شركت داشت به من پيشنهاد كار با حقوقي تقريبا 10 برابر داد اما به خاطر علاقه به تحصيل ، حرفه خود را رها نكردم . متاسفانه ارزش دانشمند در كشور ما هنوز به جايگاه واقعي خود نرسيده است .

تا كنون سفري به ارمنستان داشتيد؟

متاسفانه تا به حال به ارمنستان سفر نكردم و اين آرزوي دوران جواني من بود . زمان قبل از انقلاب مرزهاي ارمنستان بسته بود و اگر كسي به اين كشور سفر مي‌كرد از كار اخراج مي‌شد ، نتوانستم سفر كنم و بعد از انقلاب هم ديگر توانايي سفر به اين كشور را نداشتم .

اگر بتوانيد به عقب بازگرديد ، چكار خواهيد كرد؟

اگر به زمان قديم برگردم بازهم همين راه را ادامه مي‌دهم و تغييري در زندگي خود نخواهم داد چون به تحصيل و تدريس خيلي علاقه داشتم من افتخار مي‌كنم كه توانستم در دانشجويانم عشق به فيزيك ايجاد كنم . بسياري از دانشجويان من هم‌اكنون استاد دانشگاه هستند و در زمينه فيزيك حرف براي گفتن دارند .  

توصيه‌اي به اساتيد و دانشجويان داريد؟

اساتيد بايد به طور مرتب مطالعه داشته باشند و بايد اطلاعات خود را مطابق با مطالب روز كنند و دانشجويان هم بايد خوب درس بخوانند.

نویسنده : Mir Shahram Safari : ٩:۱٩ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

انبیا مدفون در ایران

ایران در طول تاریخ، گاهی چنان كشور امنی به حساب می‌آمده كه مهاجران بسیاری را به خود پذیرفته است. گروهی از این مهاجران پیامبرانی بوده‌اند كه ایران را برای زندگی در نظر گرفته‌اند.

در دوران هخامشی‌ها سیل كسانی كه در اسارت بختنصر بوده‌اند به ایران سرازیر شدند كه در آن میان پیامبران و بزرگان زیادی دیده می‌شوند     .

در زیر اطلاعات پیامبرانی كه در ایران مدفون هستند یا احتمال می‌رود كه مقبره آنها در ایران باشد ، آمده است. دانیال نبی (ع)

http://www.grenc.com/sfiles/alahwaz/images/daniel-tomb(soos).gifدانیال یكی از پیامبران بنی اسرائیل (قرن هفتم قبل از میلاد) است وی در شهر شوش ارمیده است 

 


حیقوق نبی (ع )

حیقوق نبی از پیامبران بنی اسراییل است که حدود ۲۶۰۰ سال پیش می زیسته و نگهبان معبد بزرگ یهودیان در اورشلیم بوده است.
.

مقبرهحیقوقنبی


آرامگاه حیقوق نبی در تویسرکان طی قرون متمادی چندین بار قیدار

قیدار فرزند حضرت اسماعیل و جد اعلای پیامبر گرامی اسلام است مزار وی در خیابان اصلى شهر قیدار (خدابنده) واقع است. قدمت بناى مرقد كه به دست «بانو بلغان خاتون‏» ساخته شده است‏به هفتصد سال مى‏رسد.
http://usera.imagecave.com/jam1351jam/CopyofDSC00137.JPGUntitled-32.jpgقیدار نبی(ع) ابن اسماعیل به استناد کتابهای جلاء العیون و منهاج البراعه شجره طیبه به شرح زیر است :

Untitled-17.jpg


محمد بن عبدالله (ص) بین عبدالمطلب ، واسمه شبیه ابن هاشم واسمه عمروبن عبدالمناف واسمه المغیره بن قصی واسمه زید بن مرهبن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن مالک بن النصر و هو قریش بن کنانه بن جزیمه بن مدرکه بن الیاس بن مقر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن لیسع بن الهمییس بن سلامان بن ثبت بن حمل بن قیدار بن اسماعیل بن ابراهیم (ع) بن تارخ بن ناخور بن ساروع ... بن آدم (ع) .

 
چهار پیامبر قزوین
سلام، سلوم، سهولی، القیا22680-40257.JPG

به نظر این پیامبران همزمان با اصحاب كهف می‌زیسته‌‌اند. زمان مرگشان با یكدیگر متفاوت بوده ولی یارانشان بعد از دفن اولین

پیامبر در این مكان، بقیه را هم در كنار او دفن كردند  مرقد این چهار نبی در خیابان پیغمبریه قزوین قرار دارد


اشموئیل نبی(ع)  

دیدارآقاازآرامگاهاشموییلنبیآرامگاه مطهر اشموئیل نبی«ع» با بیش از 2800 سال قدمت در ساوه همچنان نیایشگاه بندگان موحد و یكتاپرست خداست.
اشموئیل نبی«ع» از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل است و بارگاه وی در شهرستان ساوه و دریازده كیلومتری جاده بوئین زهرا قرار گرفته است.
ا

 

شخصیتهای كتاب مقدس مدفون در ایران

كورش مسیحیای یهود

 

در سال 586 ق م بخت النصر پادشاه اشوری بابل اورشلیم را گرفت ومعبد حضرت سلیمان را ویران کرد کشتار بسیار کرد پس از ان هزاران هزار نفر از قوم یهود را اسیر کرده واز وطنشان به بابل کوچ داد . انها سالها در بابل در عین اسارت در اسارت بودند

مقبرهکوروشوقتی یهودی ها در بابل بودن پیغمبران انها مژده می دادند که بزودی خداوند شخصی را بر انگیزد که بنیاد ظلم در جهان را فرو خواهد کشید و ملت یهود را از اسارت بیرون ارد و دیری نگذرد که عظمت ملت یهود بازگردد.

کتاب اشعیا باب سیزده: اشوریان و بابل که فخر کلدانی هاست دیگر اباد نشود الی الابدتهی از سکنه بماند دیگر اعراب خیمه های خود را در انجا نزنند و چوپانها در انجا نزیند شغالها در قصور خراب و خالی ان بگردند و مار ها در امارات ان بخزند بدانید که ناجی بزرگ خواهد امد زیرا خداوند نظر عفو نسبت به یعقوب و فرزندان بنی اسرائیل دارد...اینها گوشه ای از پیشگویی های پیامبران یهود در رابطه با سقوط اشور و ظهور کوروش بود.

کتاب اشعیا نبی باب 41 :سخنان مرا بشنوید کسی از مشرق می اید کسی را که همه او را مرد خدا  می دانند (منظور کوروش)؟ کجاست که او قدم ننهد؟ خداوند ملل را به اطاعت او در اورد و شاهان را به پای او افکند خداوند شمشیرهای انان را در مقابل او خاک وکمانهای انان را کاه کرد کسی که از شمال بر انگیختم، او از طلوع افتاب اسم مرا میستاید او ظالمان را لگد مال میکند چنان که خاک را برای ساختن اجر لگد میزنند و چنان که کوزه گر گل کوره را در هم میفشارد این است بنده مقرب من که دست او را گرفته ام برگزیده من که روح من نسبت به او با عنایت است من نفس خود را به او دادم و او راستی را برای مردمان اورد او داد انها ا براستی بستاند خسته نشود ونرود تا انکه عدالت را بر روی زمین بر قرار کند...

در جایی دیگر خداوند در مورد کوروش چنین میگوید: او شبان من است و تمام مسرت مرا به اتمام خواهد رسانید. (کتاب اشعیا باب 44)

ودر جای دیگر می اید: این اراده من است که در دست راست اوست تا به حضور وی امتها را مغلوب سازم و کمر های ظالمان را بگشایم و در ها را بر روی وی باز کنم و بدان که من همیشه پیش روی تو خواهم بود (خطاب به کوروش) جاهای ناهموار را هموار خواهم ساخت و... تا بدانی که منم خداوند یکتا که تو را به اسمت خواندم هنگامی که مرا نشناختی به اسمت خواندم و ملقب ساختم منم خدای یکتا و دیگر نیست جز من خدایی من کمر تو را بستم تا از مشرق افتاب تا مغرب ان بدانند که سوای من احدی نیست .(اشعیا نبی باب 45)

در کتاب ارمیا و ناحوم مکتوب است که کوروش پس از فتح بابل فرمانی بدین مضنون صادر کرد: خدای یکتا خدای اسمانها جمیع ممالک زمین را به من داده و امر فرموده است که خانه ای برای او در اورشلیم که در صیهون است بنا کنم پس کیست از شما از تمامی قوم او که خدایش با وی باشد او به هورخلم که در یهود است برود و خانه یهوه که خدای یکتا و خدای حقیقی است را بنا کند هر که برود من حامی اویم وهر که باقی بماند در  پناه من است و...(کتاب عزرا باب اول)

زیارتگاه «اِستِر» و «مُردِخای»

در حدود 2500 سال پیش (سال 3276 عبری یا 484 قبل از میلاد)، خشایارشا، پادشاه ایران (كه طبق عقیده برخی مورخین، فرزند داریوش بزرگ هخامنشی بود)، در مراسم جشنهای سلطنتی به خاطر حاضر نشدن ملكه وشتی برای حضور در مجلس مردان از وی خشمگین شد و همانجا او را طلاق داد و یهودیان استر را به عنوان ملكه بعدی ایران  به خشایار معرفی كردند كه مورد پسند وی واقع شد بعدها استر جان همه یهودیان را نجات میدهد به همین خاطر مورد احترام یهود است 

estermordecaitomb
مقبره استر و مردخای در همدان


http://www.ojqji.net/up_vb/uploads/Esther-tomb1.gif

استر دارای یك كتاب از مجموعه عهد عتیق است و داستان زندگی خود و چگونگی نجات دادن یهودیان را از فرمان قتل عام خشاریار شاه بیان میكند
نویسنده : Mir Shahram Safari : ٥:۱٥ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

ایرباس ۳۸۰- آ در سنگاپور

Airbus A-380 in Singapore 

 

A-380 aircraft-the largest in the world, it can carry up to 853 passengers over a distance of 15 thousand kilometers. The cost of one airplane is 350 million dollars.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده : Mir Shahram Safari : ۱:٠۸ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

كاريكاتورهاي عصر مشروطه

محمد رفيع ضيايي


A1.jpg

1-اولين كاريكاتور مطبوعاتي شناخته شده در ايران كه 4 سال قبل از پيروزي انقلاب مشروطه چاپ شده است. كاريكاتوريست كه نام خود را با تمامي عناوينش «حسين الموسوي نقاشباشي آستان قدس» امضا كرده عقيده دارد در ممالك مترقي اگر كسي در حال بالا رفتن از نردبان ترقي باشد سايرين به او كمك مي‌كنند تا راحت‌تر بالا رود، اما در ايران همه سعي مي‌كنند طرف را بكشند پايين! (البته همان طور كه مي‌دانيد اين حركات ناشايست در دوره ماقبل مشروطه بوده است و امروزه روز خوشبختانه ما هم مثل ممالك مترقي خواستار ترقي همديگر هستيم!)


A2.jpg

2-روي جلد اولين شماره روزنامه ملانصرالدين كه در هفتم آوريل 1906 م در تفليس به چاپ رسيد، يعني تقريباً 5 ماه قبل از پيروزي انقلاب مشروطه. موضوع كاريكاتور، خواب ملل مشرق زمين و آغاز بيداري آنهاست. اصولاً موضوع خواب و بيداري و يا به عبارت صحيح جهل و آگاهي، از جمله سوژه‌هاي رايج كاريكاتورها از صد سال پيش تا امروز است. ولي آگاهان معتقدند به زودي زود با بيدار شدن آخرين در خواب مانده، نسل اين‌جور كاريكاتورها تا چند صد سال ديگر ور خواهد افتاد!
نام صاحب اين اثر شلينگ اشمرلينگ است.

A3.jpg

3-ديديد حق با ما بود و سوژه خواب و بيداري دست از سر مشروطه و ما برنمي‌دارد. اين يكي كاريكاتور هم مستبدان دوره محمدعلي شاه قاجار را نشان مي‌دهد كه بر سر گهواره ملت ايران ايستاده‌اند.
بعضي مفسرين در مورد مشت جناب شاه در كاريكاتور گفته‌اند شاه منتظر است تا هر وقت ملت خواست از خواب ناز بيدار شود چنان به سرش بكوبد كه...

A4.jpg

4- كاريكاتوري از اولين شماره نشريه «آينه غيب‌نما» كه در همان سال اول مشروطه چاپ شده است. دست اين نشريه واقعاً درد نكند چرا كه تمام نشرياتي كه در دوره مشروطه منتشر مي‌شدند را نشان مي‌دهد به همراه نگاه متعجب و انگشت به دهان محمدعلي شاه كه دارد فكر مي‌كند «عجب! نكند در اين مجله‌ها حرفهاي سياسي هم بنويسند»، اگر بدانيد كه بعدها شاه خيلي از اين نشريات را تعطيل مي‌كند و نويسنده‌هايش هم يا كشته مي‌شوند يا تبعيد آن وقت به ما حق مي‌دهيد كه بگوييم ازدست كاريكاتوريست درد نكند كه حداقل در تاريخ ثبت كرد روزي روزگاري چه نشرياتي در اين مملكت منتشر مي‌شدند.


A5.jpg

5-مي‌گويند ستارخان وقتي اولين شماره روزنامه آذربايجان را ديد گفت: «امروز، روز عيد مردم آذربايجان است.»
حيف كه اين عيد مدت زيادي طول نكشيد و بعد از 20 شماره از انتشار بازماند. روزنامه آذربايجان از جمله حرفه‌اي‌ترين نشريات صدر مشروطه است كه توسط ميرزاعلي‌قلي خان صفراف منتشر مي‌شد. روي جلد مزبور با اشاره به حوادث آن روزگار آذربايجان نشان مي‌دهد كه در مركز كسي به فكر آذربايجان نيست.


A6.jpg

6- باز هم يكي از كاريكاتورهاي نشريه آذربايجان. حاج ميرزا آقاسي، وزير محمدشاه قاجار است كه بي‌كفايتي و بي‌سياستي و منفعت‌طلبي او باعث شد قسمتي از سرزمينهاي شمالي ايران از دست برود. او در اين كاريكاتور درياي خزر را نشان مي‌دهد و مي‌گويد: «از اين آب شور ما را چه حاصل، بدهيد برود به جهنم!»

A7.jpg

7- كاريكاتور از روزنامه تنبيه كه سالهاي آغازين جنبش مشروطه منتشر مي‌شد.
موضوع خواب و بيدار كه يادتان هست؟ باز هم ملت ايران است كه به خواب رفته، اما اين بار اربابان جرايد در صددند هر جور شده حتي با فرياد و مشت و لگد و چماق او را از خواب غفلت بيدار كنند. اين كاريكاتور تك فريمي بود و متأسفانه ما نفهميديم بالاخره ايران از خواب بيدار شد يا اينكه چي.

A8.jpg

8- حتماً فكر مي‌كنيد اين جمعيت منتظرند كه از عابربانك پول بگيرند. بايد عرض كنيم كه اشتباه كرديد! اين جمعيت مي‌خواهند پول خود را در اولين بانك ايراني، يعني بانك ملي ايران بگذارند! اين كاريكاتور نه تنها نشان مي‌دهد كه سابقه صف كشيدن ما ايراني‌ها به صدر مشروطه برمي‌گردد بلكه نشان مي‌دهد ايراني‌ها گويا آن موقع خيلي هم پول داشتند!

A9.jpg

9- در اين كاريكاتور كه از روزنامه بهلول (از نشريات صدر مشروطه) نقل شده درمي‌يابيم كه اين آمريكاي جهانخوار از همان صد سال پيش درصدد مثلاً اصلاح امور مالي و برقراري دموكراسي و ايجاد خاورميانه بزرگ بوده است و كار امروز و ديروزش نيست! البته بعضي‌ها عقيده دارند بالاخره سازمانهاي بين‌المللي، آمريكا را سر جايش خواهد نشاند!

A10.jpg

10- مردم مشروطه‌خواه در صد سال پيش نه تنها مجبور بودند عليه استبداد مبارزه كنند تا يك دولت ملي و قانوني تشكيل شود، بلكه مجبور بودند عليه دولتين در دولت استبداد هم مبارزه كنند. اين دولتهاي در دولت، عبارت بودند از دولتين روس و انگليس، كه يكي در «زرگنده» و ديگري در «قلهك» حكومت مي‌كرد و كنسولگري‌هايشان محفل امن مستبدين بود.

A11.jpg

11- خوشبختانه ما در حال حاضر و صد سال پس از مشروطيت از نظر پوشاك و محصولات نساجي كم و كسر نداريم و در كمترين زمان مي‌توانيم بهترين كفش و لباس چيني را از نزديك‌ترين فروشگاه نزديك خانه‌مان تهيه كنيم. اما صد سال پيش نه تنها از صنعت نساجي و نخ‌ريسي هيچ خبري نبود بلكه از كالاهاي چيني و مالزي و قس عليهذا هم خبري نبود.

A12.jpg

12- اين هم يك گفتگو بين دو تا آدم در صد سال پيش.
حتماً مي‌پرسيد چه مي‌گفتند. هيچي، همان چيزهايي كه شما وقتي مي‌خواهيد با دوستتان گپ بزنيد مي‌گوييد. مثلاً شكايت از گراني، ناامني، وضعيت نشريات و...

نویسنده : Mir Shahram Safari : ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

مصاحبه علی واکسی با بی بی سي

مصاحبه علی واکسی با بی بی سي رو اینجا گوش کنید، نکات جالب زیادی داره:

مصاحبه علی 2000 با بی بی سی

نویسنده : Mir Shahram Safari : ٢:۳٦ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

گزارش وضعيت کره زمين در پايان سال 2007

 
آمارهاى زير وضعيت کره زمين را در پايان سال 2007 نشان می‌دهند. آمارهايى که حتماً براى شما هم جالب هستند:
جمعيت
57 ٪ آسيايي
21 ٪ اروپايى 14 ٪ آمريکايى (شمالى و جنوبي)8 ٪ آفريقايى
جنسيت
52 ٪ زن
48 ٪ مرد
مردم‌شناسى
٧٠ ٪ رنگين پوست
٣٠ ٪ قفقازى ريخت
وضعيت جنسى
٨٩ ٪ ناهمجنس‌گرا
١١ ٪ همجنس‌گرا
در آمد
6٪ مردم صاحب 59 ٪ از تمام ثروت جهان هستند و همگى آن‌ها نيز آمريکايى هستند.

شرايط زندگى
80 ٪ در شرايط بدى زندگى می‌کنند

تحصيلات
70 ٪ بی‌سواد و کم‌سواد (تحصيل نکرده)
1 ٪ (تنها ١ ٪) با تحصيلات دانشگاهى

تغذيه
٥٠ ٪ دچار سوء تغذيه

زاد و ولد
١ ٪ در حال مرگ
٢ ٪ در حال متولد شدن

کامپيوتر
١ ٪ داراى کامپيوتر

وقتى از اين منظر به دنيا نگاه کنيد در می‌يابيد که ما واقعاً به همبستگى، درک متقابل، شکيبائى و آموزش، نياز جدّى داريم.

همچنين بد نيست به نکته‌هاى زير هم توجه کنيد:
اگر امروز صبح سالم از خواب برخاستيد، قدر سلامتى خود را بدانيد زيرا يک ميليون نفر تا يک هفته ديگر زنده نخواهند بود.
 
اگر تاکنون از آسيب‌هاى جنگ،
تنهايى در سلول زندان، عذاب شکنجه،
يا گرسنگى در امان بوده‌ايد،
وضعيت شما از وضعيت ٥٠٠ ميليون نفر در دنيا بهتر است.
 
اگر می‌توانيد بدون ترس از زندانى شدن يا مرگ، وارد مسجد (يا کليسا) شويد، وضع شما از ٣ ميليون نفر در دنيا بهتر است.
 
اگر در يخچال شما خوراکى و غذا وجود دارد،
اگر کفش و لباس داريد،
اگر تختخواب و سرپناهى داريد،
در اين صورت شما از ٧٥٪ مردم جهان ثروتمندتر هستيد.
اگر در بانکى حساب داريد، و اگر در جيب‌تان پول داريد،

شما به ٨٪ مردم دنيا که چنين شرايطى دارند تعلّق داريد.
اگر شما اين نوشته را می‌خوانيد، از سه خوشبختى بهره‌مند هستيد:
1- يک کسى به فکر شما بوده است.
2- شما به ٢٠٠ ميليون نفرى که قادر به خواندن نيستند تعلّق نداريد.
3- و ... شما جزو ١٪ از مردم دنيا هستيد که کامپيوتر دارند.
به قول يکنفر:
  • «طورى کار کنيد که انگار نيازى به پول نداريد،
  • طورى عشق بورزيد که انگار هرگز آزرده خاطر نشده‌ايد،
  • و بالاخره طورى زندگى کنيد که انگار زمين، بهشت است.»
نویسنده : Mir Shahram Safari : ٢:٢٥ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

دستورالعمل حل مشکلات در سازمان

نویسنده : Mir Shahram Safari : ٤:۱٧ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٦ آذر ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم