MYSTERIES OF LIFE

اینترنت برای زندگی بهتر

‎آدم شدی؟ نشدی، نع‎!‎

 ‎آدم شدی؟ نشدی، نع‎!‎
بس کن ز هرزه دویدن
تا آن بهشت خیالی
درجا زدن، نرسیدن‎!‎
هرجا که معرکه دیدی
رفتی وجامه دریدی
حاشا کرامت برگی
پوشای جامه دریدن‎!‎
تا آستانه پیری
جان کنده ای که نمیری
یک دم بمیر! که سخت است‏
زهرمدام چشیدن
رامت نکرده سواری
برگرده زخم که داری
ای اسب فاخر میدان
حیف از تو بار کشیدن‎!‎
‎ ‎آدم شدم، نشدم، نع‎!‎
چون گوسفند به مرتع
خواندم ترانه "بع بع‎ "‎
کردم نشاط چریدن‎....‎
ازگله گرگ بسی خورد‏
وزمانده دزد بسی برد‏
من گرم دنبه تکانی
دیدم چنان که ندیدن
قصاب می رسد ازراه‏
درمشت تیغه ی خون خواه‏
من سرنهاده به درگاه
آماده بهربریدن
کو آن نماد دلیری
آن شیردرخورشیری
خورشید از پس پشتش
برکرده سر به دمیدن؟
شیطان شدن خوشم آید
آتش مزاج که باید
برخاک سجده نکردن
غیراز خدا نگزیدن


سیمین بهبهانی

نویسنده : Mir Shahram Safari : ٦:٤٧ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٧ اسفند ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

زیباییهای ایران

Iran - Shiraz - Nasir al-Molk Mosque
Iran - Alisadr Cave -The Lion-Elephant Rock
Iran - Esfahan - Khaju Bridge
There is a wonderful law of nature that the three things we crave most- happiness, freedom, and peace of mind- are always attained by giving them to someone else.
Iran - Tehran  - Sa'd Abad Palace- Hall Ceiling of White Castle
Iran - Esfahan - 40 Pillars palace
Iran - Tehran - Saheb Qaranieh - Hall Corner
Iran - Tehran -Traffic Jam
Bam- Iran’s Ancient City, over 2000 year old destroyed in earthquake of December 26, 2003
Iran - The Eve of Ashura
Iran- Azarbaijan

Nature and Books belong to the eyes that see them.
Iran - North
The more we are separated from nature, the unhappier we get.
Iran - Aras River
Iran - North West
Iran - Fars
Iran - Ardebil
Palangan village, Kurdistan province, Iran
I believe in the sun even though it is slow in rising. I believe in rain though there are no clouds in the sky. I believe in truth even though people lie. I believe in peace though sometimes I am violent. I believe in God even though he is silent.
To Read in Persian>>Right>>Encoding>>Arabic(windows) or Unicode (UTF-8)


ملاصدرا می گوید:

خداوند بی نهایت است و لامکان و بی زمان
اما به قدر فهم تو کوچک می شود
و به قدر نیاز تو فرود می آید
و به قدر آرزوی تو گسترده می شود
و به قدر ایمان تو کارگشا می شود
یتیمان را پدر می شود و مادر
م�­تاجان برادری را برادر می شود
عقیمان را طفل می شود
ناامیدان را امید می شود
گمگشتگان را راه می شود
در تاریکی ماندگان را نور می شود
رزمندگان را شمشیر می شود
پیران را عصا می شود
م�­تاجان به عشق را عشق می شود
خداوند همه چیز می شود همه کس را...
به شرط اعتقاد
به شرط پاکی دل
به شرط طهارت رو�­
به شرط پرهیز از معامله با ابلیس
بشویید قلب هایتان را از هر ا�­ساس ناروا
و مغزهایتان را از هر اندیشه خلاف
و زبان هایتان را از هر گفتار ناپاک
و دست هایتان را از هر آلودگی در بازار
و بپرهیزید از ناجوانمردی ها، ناراستی ها، نامردمی ها ...
چنین کنید تا ببینید چگونه
بر سفره شما با کاسه ای خوراک و تکه ای نان می نشیند
در دکان شما کفه های ترازویتان را میزان می کند
و در کوچه های خلوت شب با شما آواز می خواند

مگر از زندگی چه می خواهید که در خدایی خدا یافت نمی شود؟؟؟
نویسنده : Mir Shahram Safari : ٤:٤۱ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٦ اسفند ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم