MYSTERIES OF LIFE

اینترنت برای زندگی بهتر

شهوت

دانکه هر شهوت چو خمر است و چو بنگ 

                                 

                            پرده هوش است و عاقل زوست دنگ

خمر   تنها نیست سرمستی هوش

   

                                       هر چه شهوانی است بندد چشم و گوش 

                                       

                                                         «مولوی»

نویسنده : Mir Shahram Safari : ٩:٢۸ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

در چنين دنيايي چقدر راحت مي‌‌شود زورگو بود

همين چند روز پيش، «يوليا واسيلي‌‌‌‌اِونا » پرستار بچه‌‌‌هايم را به اتاقم دعوت كردم تا با او تسويه حساب كنم .
به او گفتم: بنشينيد«يوليا واسيلي‌‌‌‌‌اِونا»! مي‌‌‌‌دانم كه دست و بالتان خالي است امّا رودربايستي داريد و آن را به زبان نمي‌‌‌آوريد. ببينيد، ما توافق كرديم كه ماهي سي‌‌‌روبل به شما بدهم اين طور نيست؟
-
چهل روبل .
-
نه من يادداشت كرده‌‌‌‌ام، من هميشه به پرستار بچه‌‌هايم سي روبل مي‌‌‌دهم. حالا به من توجه كنيد. شما دو ماه براي من كار كرديد .
-
دو ماه و پنج روز
-
دقيقاً دو ماه، من يادداشت كرده‌‌‌ام. كه مي‌‌شود شصت روبل. البته بايد نُه تا يكشنبه از آن كسر كرد همان طور كه مي‌‌‌‌‌دانيد يكشنبه‌‌‌ها مواظب «كوليا»نبوديد و براي قدم زدن بيرون مي‌‌رفتيد. و سه تعطيلي … « يوليا واسيلي‌‌‌‌اونا» از خجالت سرخ شده بود و داشت با چين‌‌هاي لباسش بازي مي‌‌‌كرد ولي صدايش درنمي‌‌‌آمد .
-
سه تعطيلي، پس ما دوازده روبل را مي‌‌‌گذاريم كنار. «كوليا» چهار روز مريض بود آن روزها از او مراقبت نكرديد و فقط مواظب «وانيا»بوديد فقط «وانيا »
و ديگر اين كه سه روز هم شما دندان درد داشتيد و همسرم به شما اجازه داد بعد از شام دور از بچه‌‌‌ها باشيد .
دوازده و هفت مي‌‌شود نوزده .
تفريق كنيد… آن مرخصي‌‌‌ها… آهان… چهل ويك‌‌روبل، درسته؟
چشم چپ«يوليا واسيلي‌‌‌‌اِونا» قرمز و پر از اشك شده بود. چانه‌‌‌اش مي‌‌لرزيد . شروع كرد به سرفه كردن‌‌‌‌هاي عصبي. دماغش را پاك كرد و چيزي نگفت .
-
و بعد، نزديك سال نو شما يك فنجان و نعلبكي شكستيد. دو روبل كسر كنيد
.
فنجان قديمي‌‌‌تر از اين حرف‌‌‌ها بود، ارثيه بود، امّا كاري به اين موضوع نداريم. قرار است به همه حساب‌‌‌‌ها رسيدگي كنيم. موارد ديگر: بخاطر بي‌‌‌‌مبالاتي شما «كوليا » از يك درخت بالا رفت و كتش را پاره كرد. 10 تا كسر كنيد. همچنين بي‌‌‌‌توجهيتان باعث شد كه كلفت خانه با كفش‌‌‌هاي «وانيا » فرار كند شما مي‌‌بايست چشم‌‌هايتان را خوب باز مي‌‌‌‌كرديد. براي اين كار مواجب خوبي مي‌‌‌گيريد .
پس پنج تا ديگر كم مي‌‌كنيم . …
در دهم ژانويه 10 روبل از من گرفتيد .
«
يوليا واسيلي‌‌‌‌‌‌اِونا» نجواكنان گفت: من نگرفتم
-
امّا من يادداشت كرده‌‌‌ام .
-
خيلي خوب شما، شايد
-
از چهل ويك بيست و هفتا برداريم، چهارده تا باقي مي‌‌‌ماند .
چشم‌‌‌هايش پر از اشك شده بود و بيني ظريف و زيبايش از عرق مي‌‌‌درخشيد. طفلك بيچاره !
-
من فقط مقدار كمي گرفتم .
در حالي كه صدايش مي‌‌‌لرزيد ادامه داد :
من تنها سه روبل از همسرتان پول گرفتم … نه بيشتر .
-
ديدي حالا چطور شد؟ من اصلاً آن را از قلم انداخته بودم. سه تا از چهارده تا به كنار، مي‌‌‌كنه به عبارتي يازده تا، اين هم پول شما سه‌‌‌تا، سه‌‌‌تا، سه‌‌‌تايكي و يكي .
يازده روبل به او دادم با انگشتان لرزان آنرا گرفت و توي جيبش ريخت .
به آهستگي گفت: متشكّرم

جا خوردم، در حالي كه سخت عصباني شده بودم شروع كردم به قدم زدن در طول و عرض اتاق .
پرسيدم: چرا گفتي متشكرم؟
-
به خاطر پول .
-
يعني تو متوجه نشدي دارم سرت كلاه مي‌‌گذارم؟ دارم پولت را مي‌‌‌خورم؟ تنها چيزي مي‌‌‌تواني بگويي اين است كه متشكّرم؟
-
در جاهاي ديگر همين مقدار هم ندادند .
-
آن‌‌ها به شما چيزي ندادند! خيلي خوب، تعجب هم ندارد. من داشتم به شما حقه مي‌‌زدم، يك حقه‌‌‌ي كثيف حالا من به شما هشتاد روبل مي‌‌‌‌دهم. همشان اين جا توي پاكت براي شما مرتب چيده شده .
ممكن است كسي اين قدر نادان باشد؟ چرا اعتراض نكرديد؟ چرا صدايتان درنيامد؟
ممكن است كسي توي دنيا اين قدر ضعيف باشد؟
لبخند تلخي به من زد كه يعني بله، ممكن است.
بخاطر بازي بي‌‌رحمانه‌‌‌اي كه با او كردم عذر خواستم و هشتاد روبلي را كه برايش خيلي غيرمنتظره بود پرداختم .
براي بار دوّم چند مرتبه مثل هميشه با ترس، گفت: متشكرم . 

پس از رفتنش مبهوت ماندم و با خود فكر كردم در چنين دنيايي چقدر راحت مي‌‌شود زورگو بود.
                                                

                                                                                     آنتوان چخوف

 

نویسنده : Mir Shahram Safari : ٦:۳٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

برخی از رهبران جهان

Tony Blair

http://kudlabluez.blogspot.com
http://kudlabluez.blogspot.com
http://kudlabluez.blogspot.com
 
 
George W Bush
http://kudlabluez.blogspot.com
http://kudlabluez.blogspot.com
http://kudlabluez.blogspot.com
http://kudlabluez.blogspot.com
http://kudlabluez.blogspot.com
http://kudlabluez.blogspot.com
http://kudlabluez.blogspot.com
http://kudlabluez.blogspot.com
http://kudlabluez.blogspot.com
 
 
Saddam Hussein
http://kudlabluez.blogspot.com
http://kudlabluez.blogspot.com
http://kudlabluez.blogspot.com
http://kudlabluez.blogspot.com
http://kudlabluez.blogspot.com
 
 
Yasser Arafat
http://kudlabluez.blogspot.com
http://kudlabluez.blogspot.com
http://kudlabluez.blogspot.com
http://kudlabluez.blogspot.com
 
 
Fidel Castro
http://kudlabluez.blogspot.com
http://kudlabluez.blogspot.com
http://kudlabluez.blogspot.com
 
 
Gandhi Ji
http://kudlabluez.blogspot.com
http://kudlabluez.blogspot.com
http://kudlabluez.blogspot.com
 
 
Hitler
gurlzgroup
 [www.friendmails.net.tc]
http://kudlabluez.blogspot.com
http://kudlabluez.blogspot.com
http://kudlabluez.blogspot.com
 
Kennedy
http://kudlabluez.blogspot.com
http://kudlabluez.blogspot.com
http://kudlabluez.blogspot.com
http://kudlabluez.blogspot.com
http://kudlabluez.blogspot.com
http://kudlabluez.blogspot.com
 
Vladimir Putin
 
http://kudlabluez.blogspot.com
http://kudlabluez.blogspot.com
http://kudlabluez.blogspot.com
http://kudlabluez.blogspot.com
http://kudlabluez.blogspot.com
نویسنده : Mir Shahram Safari : ٧:٥٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

زمين مينياتوری

اگر جمعیت کره زمین رایک جامعه کوچک ۱۰۰ نفری فرض کنیم، چنین وضعیتی را خواهیم دید:

Miniature Earth

نویسنده : Mir Shahram Safari : ٧:٢٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

تغيير نسلها

نسل اول:      آرمان خواه

نسل دوم:     عافیت طلب

نسل سوم:   لذت جو

نسل چهارم:  دات کام  

نویسنده : Mir Shahram Safari : ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

کاريکاتور اهانت آميز نشريه آمريکايی The Columbus Dispatch

نویسنده : Mir Shahram Safari : ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٢ بهمن ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

بحران خانه آخر

<>
    اين واقعيت زندگي است كه آخرين گذر زميني همه آدم‌ها، مرگ و گورستان است و بايد به فكر آن باشيم.
    در حالي كه افراد بي‌سرپناه و فقير، در بهشت‌زهرا به صورت رايگان به خواب ابدي مي‌روند، ديگر قبور از 100 هزار تومان تا 10 ميليون تومان (بسته به جيب صاحبان اموات) به فروش مي‌رسند اما همين قبور هم به سرعت در حال پر شدن هستند و  16ماه ديگر ظرفيت بهشت‌زهرا، تنها گورستان رسمي‌كلانشهر تهران، تكميل مي‌شود درحالي كه براي احداث گورستان جديد در شرق، غرب و جنوب تهران نيز مشكلاتي وجود دارد. با اين وصف معلوم نيست كه اين ماجرا به كجا ختم مي‌شود و وقتي كه گورستان قديمي ‌شهر پر شود، تكليف تهراني‌ها براي دفن امواتشان چه خواهد بود؟
    ظرفيت بهشت‌زهرا در حال تكميل شدن است و شهرداري چند سالي است قصد دارد براي اموات، مكان جديدي را احداث كند تا دغدغه مسكن آخرت را نداشته باشند، ولي متاسفانه هنوز تكليف مكان جديد اموات پايتخت مشخص نشده است.كلانشهر تهران با بيش از 8 ميليون جمعيت، فقط داراي يك گورستان رسمي‌و مجاز است. گورستان بهشت‌زهرا در آينده‌اي نه چندان دور ديگر پاسخگوي نياز شهروندان تهراني نيست و اموات تهران بدون جا و مكان خواهند بود. آخرين آمارها هم حاكي است كه هم‌اكنون يك ميليون و200 هزار متوفي و يك هزار شهيد در بهشت‌زهرا آرميده‌اند.بر‌اساس اعلام سازمان بهشت‌زهرا، در كلانشهر تهران، روزانه 130 تا 200 نفر فوت مي‌كنند و به طور متوسط سالانه 50 هزار متوفي در تنها گورستان رسمي ‌شهر به خاك سپرده مي‌شوند. اين در حالي است كه مسئولين شهري اعلام مي‌كنند، فقط تا پايان سال 87 جا براي دفن اموات در بهشت‌زهرا وجود دارد.
    
    گورستان چهل ساله
    تهران به خاطر قدمت تاريخي و برخوردار بودن از مزاياي پايتخت، همواره طي 200 سال اخير از اهميت ويژه‌اي برخوردار بوده است. بهره‌مندي از همين ويژگي به رشد روزافزون جمعيت اين شهر دامن زده است و همچنين افزايش شمار مرگ و ميرها را نيز براي پايتخت و امواتش به ارمغان آورده است.
    40 سال پيش هنگامي‌كه قرار شد تنها گورستان پايتخت در جنوب شرقي تهران احداث شود، مسئولان وقت هيچ‌گاه تصور نمي‌كردند كه بهشت‌زهرا در فاصله كمتر از نيم‌قرن پر شود و كلا‌نشهر تهران نيازمند گورستان ديگري شود. در حال حاضر با توجه به بحران كمبود جا براي دفن اموات در تهران مسئولان چند وقتي است در پي يافتن مكان جديدي براي ساخت گورستاني جديد هستند ولي تاكنون موفق نشده‌اند.

    وضعيت نابسامان گورستان‌هاى شهر تهران در سال‌هاى پيش از انقلاب مشكلات بسيار زيادى را براى مردم به وجود آورده بود، به همين علت شهردارى تهران برآن شد تا با تصويب اساسنامه سازمان گورستان‌هاى پايتخت و با ايجاد يك گورستان مجهز كه درخور نام تهران باشد به پراكندگى گورستان‌ها در سطح شهر پايان دهد.در تيرماه سال 1334 طرح ايجاد سازمان گورستان‌هاى شهر تهران شكل گرفت، اما اين طرح تا سال 1339 و دوران تصدى «نفيسى» شهردار تهران مسكوت ماند و دوباره در دوران شهردارى «سرلك» مقدمات ادارى آن فراهم شد. پس از تصويب اساسنامه نسبت به خريد يك قطعه زمين از اداره اوقاف در عظيم آباد و جنب پالايشگاه تهران اقدام شد اما شركت نفت با استدلال به اين كه توسعه پالايشگاه و ايجاد گورستان‌ها در كنار هم مغايرت دارد، از اقدام شهردارى براى ساخت گورستان بزرگ جلوگيرى كرد. پس از مشكلات فراوان، شهردارى تهران زمين فعلى «بهشت‌زهرا» را كه 314 هكتار است، به علت اين كه در جاده قديم قم و در نزديكى حرم حضرت عبدالعظيم (ع) بود، خريدارى كرد.
    
    قطعه يك، رديف يك و شماره يك
     در سال 1347 اين موضوع رسماً به شهردارى وقت تهران اعلام و درخواست اقدامات لازم براى عمليات، طراحى و اجرايى شد.. در همان سال، نخستين مديرعامل سازمان به نام «محمد يوسفيان» فارغ‌التحصيل دانشكده حقوق و الهيات و معارف اسلامى انتخاب و منصوب مى‌شود وي در سال 1349 فعاليت خود را آغاز مى‌كند. نخستين متوفى به نام «محمد تقى خيال» در سوم خرداد 1349 در قطعه يك رديف يك و شماره يك دفن مى‌شود. در سال 1374 تعداد كل دفن‌شدگان 31482 نفر ثبت شد كه به طور متوسط 87 دفن در روز بود.
    پيش از انقلاب بسيارى از مردم رغبتى به دفن اموات خود در بهشت‌زهرا نداشتند اما امروزه به علت كمبود قبر و با توجه به مكان قبر بايد مبلغى در حدود 200 هزارتومان تا 10 ميليون تومان براى دفن جسد در بهشت‌زهرا پرداخت.
    از اواخر سال 1376 ، 110 هكتار از اراضى شمال و شمال شرقى بهشت‌زهرا خريدارى و با عنوان طرح توسعه به آن اضافه شد. مساحت كنونى آن حدود 424 هكتار است.تهران با وجود 8 ميليون نفر جمعيت و 50 هزار نفر تدفين در شرايط خاص و ويژه‌اى قرار دارد و روز به روز احساس نياز به گورستان‌ها بيشتر مى‌شود زيرا بهشت‌زهراى تهران روزانه حداقل 130 نفر را در آغوش خود جاى مى‌دهد.
    
    گورستان در بزرگراه تهران - شمال!
    به هرحال، شهرداري تهران هم براي رفع اين معضل، رايزني‌هاي فراواني انجام داد و قرار شد گورستاني در شرق و غرب تهران احداث كند ولي متاسفانه ساخت اين گورستان‌ها با مشكلات فراواني روبه‌رو شد و «شرقي‌ها و غربي‌ها» از ورود اموات تهراني‌ جلوگيري كردند. بعد از اينكه شهرداري تهران نتوانست گورستاني در شرق و غرب تهران احداث كند، تصميم گرفت، گورستان فعلي (بهشت‌زهرا) را توسعه دهد ولي باقرشهري‌ها هم در قبال اين موضوع مقاومت كرده‌ و مي‌گويند 40 سال ميزبان اموات تهراني‌ها بوديم، ديگر نمي‌خواهيم ميزبان باشيم. سپس قرار شد گورستاني در كيلومتر 12 آزادراه تهران ـ شمال واقع در محدوده امامزاده عقيل توسط بخش خصوصي ساخته شود كه با مخالفت اعضاي شوراي اسلامي‌شهر تهران روبه‌رو شد. اعضاي شوراي شهر تهران در اين خصوص معتقدند، جاده‌‏هاي دسترسي به اين نقطه هنوز آماده نشده و در طرح‌‏هاي كارشناسان بر لزوم دسترسي به اين منطقه تأكيد شده است و نمي‌‏توان از اين نقطه به عنوان گورستان استفاده كرد و اين موضوع هم منتفي شد.
    حال تكليف بستگان اموات براي دفن آنان چيست؟ ساكنان شرق، غرب و جنوب تهران اجازه ساخت گورستان جديد را نمي‌دهند. پس كجا گورستان بسازيم تا مردگان روي زمين نمانند؟
    
    جا نداريم
    محمود رضائيان، مديرعامل سازمان بهشت‌زهراي شهرداري تهران، 22 سالي است كه هر روز مرگ را از نزديك مي‌بيند و رفتن زندگي را هم پايان زندگي از دنياي فاني و زاده شدن زندگي ديگري در دنياي باقي.
    رضائيان مي‌گويد: هنوز براي ساخت گورستان در شرق و غرب تعيين تكليف نشده است.
    وي در خصوص توسعه 160 هكتاري بهشت‌زهرا اظهار داشت: شوراي شهر باقر‌شهر از اجرايي شدن اين كار جلوگيري كرده و اجازه فعاليت به شهرداري تهران را در اين زمينه نمي‌دهد. اين در حالي است كه در صورت توسعه بهشت‌زهرا، اين گورستان تا 12 سال آينده براي دفن اموات جا دارد اما تاكنون شرايط توسعه آن فراهم نشده است.
    رضائيان با اشاره به مخالفت مسئولان باقر‌شهر براي توسعه 160 هكتاري بهشت‌زهرا، مي‌گويد: با وجود قانوني بودن طرح توسعه، كماكان اعتراض و نارضايتي مسئولان باقر‌شهر وجود دارد و هيچ‌گونه عمليات اجرايي در اين زمينه آغاز نشده است.
    مدير‌عامل سازمان بهشت‌زهراي شهرداري تهران با درخواست از مسئولان استانداري و وزارت كشور براي رفع مشكل احداث گورستان‌هاي جديد در شهر تهران، خاطرنشان مي‌كند: احداث گورستان‌هاي جديد نياز‌مند چندين سال برنامه‌ريزي است كه در صورت اتلاف وقت، تهران در اين زمينه دچار مشكل خواهد شد.
    پس مشخص شد كه فقط تا پايان سال 87 براي دفن اموات در تهران جا داريم و بعد از آن معلوم نيست تكليف صاحبان اموات چه خواهد بود؟ اين در حالي است كه طبق آمار، يي درصد تدفين‌هاي شهر تهران در گورستان‌هاي متروکه انجام مي‌شود كه غيرقانوني است و ضرورت ساماندهي هر چه سريع‌تر گورستان‌ها را آشکار مي‌کند.
    
    منتفي شد
    طبق طرح‌ها و نقشه‌هاي شهرداري تهران، بنا بود گورستاني در شرق تهران در منطقه تلو در انتهاي اتوبان شهيد بابايي و همچنين گورستان ديگري در غرب تهران در منطقه گرمدره ايجاد شود تا كمبود گورستان تا حدودي در شهر تهران برطرف شود.
    محمدباقر قاليباف شهردار تهران، در اين خصوص  گفت: شهرداري كرج از پذيرفتن اموات تهراني‌ها خودداري مي‌كند، چرا كه معتقد است اموات تهراني‌ها نبايد در گرمدره (كرج) دفن شود. قاليباف، تصريح مي‌كند: مجوز احداث گورستان در غرب تهران در منطقه گرمدره، در سال 73 توسط شوراي اسلامي‌شهر تهران صادر شده بود و در آن زمان اصلا گرمدره تبديل به شهر نشده بود.
    به گفته شهردار تهران، تعدادي از كارشناسان معتقدند، به دليل وزش بادهاي شرق به غرب نبايد گورستاني در اين منطقه ايجاد شود، چرا كه وزش باد از شرق به غرب مشكلات بهداشتي براي شهروندان در اين ناحيه ايجاد مي‌كند، به همين دليل احداث گورستان در غرب تهران در منطقه گرمدره هم منتفي شد.. قيمت قبر تا 3 ماه افزايش نمي‌يابد.
    
    قبر قسطي
    خريداراني كه قبور يك طبقه را در گذشته خريداري كرده‌اند، مي‌توانند قبور خود را به صورت قسطي دوطبقه كنند. هرچند متوليان بهشت‌زهرا بر عدم پيش‌فروش قبور تاكيد دارند، در عين حال، قبور را از نظر قيمت به سه دسته تقسيم مي‌كنند: قبور يك طبقه، رايگان است و در دسته اول قرار دارد كه هيچ هزينه‌اي بابت زمين از صاحب متوفي دريافت نمي‌شود. در نوع ديگر كه قبور خصوصي جاري دو طبقه ناميده مي‌شود، سند قبور با هزينه معادل 120 هزار تومان به صاحب متوفي واگذار مي‌شود. قبور نوع سوم بين 250 هزار تا ي ميليون تومان و براساس توافق سازمان با صاحب متوفي به فروش مي‌رسد. اين قبور در قطعات غيرجاري و قديمي‌سازمان بهشت‌زهراست. مطابق آمارها، در سال گذشته 50 درصد شهروندان از قبور رايگان يك طبقه، 30 درصد از قبور دو طبقه خصوصي، 10 درصد از قبور قديمي ‌و غيرجاري و 10 درصد از قبور پيش خريد شده گذشته استفاده كرده‌اند.»
    همه اين آمارها را مديرعامل سازمان بهشت‌زهرا اعلام مي‌كند، اما برخي از مردم كوچه و بازار، قيمت‌هاي فوق را «دولتي» عنوان كرده و مي‌گويند، قيمت‌ها در بازار آزاد (!) بسيار بيشتر از اين‌هاست! البته مانند بيشتر مشكلات و مسائلي كه ما ايراني‌ها در دقيقه نود به حل آن‌ها مي‌پردازيم، حالا خبر مي‌آيد كه براي رفع معضل احداث گورستان در تهران، قرار است «جلسه‌اي» برگزار شود!
 
نویسنده : Mir Shahram Safari : ۱:٢۳ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

روشهای تبلیغاتی جالب

تبلیغات جالب
<>


Лучшая реклама когда либо виданая

Лучшая реклама когда либо виданая

Лучшая реклама когда либо виданая

Лучшая реклама когда либо виданая

Лучшая реклама когда либо виданая

Лучшая реклама
 когда
 либо виданая

Лучшая реклама когда либо виданая

Лучшая реклама когда либо виданаяЛучшая реклама когда либо виданая

Лучшая реклама когда либо виданая

Лучшая реклама когда либо виданая

نویسنده : Mir Shahram Safari : ۱:۱٥ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

Shoulders of giants

"If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants."

Sir Isaac Newton's famous quote

نویسنده : Mir Shahram Safari : ۱۱:۳٢ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

محروم سازی

اگر خود را از چیزی محروم سازی، حتما به چیزهای بهتری دست خواهی یافت؛ همیشه برای دست یافتن به قله ها باید فداكاری و كوشش كرد.
نویسنده : Mir Shahram Safari : ٧:٠٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

نيويورک در سال ۱۹۰۰ میلادی

نویسنده : Mir Shahram Safari : ٥:٥٩ ‎ب.ظ ; شنبه ٦ بهمن ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

STOCK MARKET

Once upon a time in a village, a man appeared and announced that he would buy monkeys for Rs 10 each.

The villagers went out to the forest and started catching monkeys. The man bought thousands at Rs 10 and as supply started to diminish, the villagers stopped their effort.

He further announced that he would now buy at Rs 20. This renewed the efforts of the villagers and they started catching monkeys again.

Soon the supply diminished even further and people started going back to their farms. The offer rate increased to Rs 25 and the supply of monkeys became so little that it was an effort to even see a monkey, let alone catch one.

The man now announced that he would buy monkeys at Rs 50. However, since he had to go to the city on some business, his assistant would now buy on behalf of him.

In the absence of the man, the assistant told the villagers: Look at all these monkeys in the big cage that the man has collected. I will sell them to you at Rs 35 and when the man returns from the city, you can sell it to him for Rs 50.

The villagers squeezed up with all their savings and bought all the monkeys. Then they never saw the man nor his assistant, only many monkeys everywhere!

Welcome to the Stock Market.

نویسنده : Mir Shahram Safari : ٥:٤٩ ‎ب.ظ ; شنبه ٦ بهمن ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

تصاویری از زیارت گاه های ادیان

كعبه واقع در مکه – عربستان

قبله گاه مسلمانان جهان. مسلمانانی که استطاعت مالی دارند. حداقل یک بار در طول عمر خود به حج مشرف می شوند مکه و مدینه مقدس ترین نقاط برای مسلمانان محسوب می شود. و یكی از بزرگترین گردهمایی های دینی را در مدت چهار روز با وجود بیش از دو ملیون نفر به وجود می آورند سالانه بیش از 50 میلیون نفر از این مكان زیارت میكنند

makkah.jpgمعبد سن سوجی واقع در ژاپن

این معبد به افتخار الهه "رحمت و شادمانی" مذهب بودا در کنار رودخانه سومیدا ساخته شده و به گفته مسوولان گردشگری ژاپن سالانه 30 میلیون نفر از آن دیدن می کنند.
کلیسای باسیلیکا واقع در میدان سن پیترز رم - ایتالیا

شهر واتیکان محل اقامتگاه رسمی پاپ است. بنابر اعلام مرکز میراث جهانی یونسکو، باسیلیکا "بزرگترین ساختمان مذهبی در جهان" است. روزنامه 5 تا 20 هزار نفر از این محل دیدن می کنند و بازدیدکنندگان کل واتیکان در طول سال بالغ بر 18 میلیون نفر برآورد می شود.
 اماکن مقدس و مسیرهای زیارتی واقع در رشته کوه های "کی" - ژاپن

سه مکان مقدس و زیارتی که توسط مسیرهای کوهستانی به شهرهای باستانی نارا و کیوتو ژاپن منتهی شده و ریشه در سنن قدیمی عبادت در مناظر طبیعی دارد. این اماکن سالانه حدود 15 میلیون بازدیدکننده را جذب می کنند.
 


مرکز زیارتی ساباریمالا واقع در استان کرالا - هند

مرکز زیارتی هندوها در رشته کوه غربی "گات" که معبد "ساتها" در آن واقع است. موسم زیارت در این منطقه از ماه نوامبر آغاز و تا ژانویه ادامه می یابد و بین 5 تا 60 میلیون نفر سالانه از آن دیدن می کنند.
 مرقد امام رضا (ع) واقع در مشهد – ایران

مشهد، مقدس ترین شهر ایران به معنای لغوی "محل شهادت" هشتمین امام شیعیان. مرقد امام رضا (ع) مهم ترین مکان مذهبی در ایران است و بالغ بر 12 تا 20 میلیون نفر در سال به زیارت میروند . از جهت معماری سنتی نیز یكی از شاهكار های معماری محسوب میشود
 
DSC05881.jpgبیت المقدس واقع در فلسطین

مکانی مقدس در سرزمین فلسطین که از دیرباز محل نزاع بین مسلمانان با ادیان دیگر بوده است. چندین مکان مهم مذهبی چون دیوار باختری، مسجد الاقصی و کلیسای کاتولیک مقدس در این شهر به چشم می خورد. حدود 5/1 میلیون نفر هر ساله از این اماکن مذهبی دیدن می کنند.
 


كعبه زرتشت


کعبه زرتشت
نویسنده : Mir Shahram Safari : ۱:۱۱ ‎ق.ظ ; شنبه ٦ بهمن ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

کفر

کفر چو منی گزاف و آسان نبود                         محکم تـر از ایمان مـن ایمان نبود

در دهر چو من یکی و آنهم کافر                      پس در همه دهر یک مسلمان نبود

حکیم ابوعلی سینا

نویسنده : Mir Shahram Safari : ٢:٠۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

مدل های زیبا و ایده های جذابنویسنده : Mir Shahram Safari : ۱:۳۸ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

آیا برای افزایش اعتماد به نفس، نیاز به تایید دیگران دارید؟

یکی از عقاید متداول بین اکثر مردم این است که، اگر بقیه آدم ها تاییدتان نکنند، شما فردی بی ارزش هستید.
یکی از بزرگترین موانع برای افرادی که می خواهند اعتماد به نفسشان را بالا ببرند، نیاز مبرم آنها به تایید و تصدیق دیگران است. آنها احساس می کنند اگر کسی به آنها نگوید که چه کار محشری انجام داده اند یا چقدر عالی بوده اند، حتماً به اندازه ی کافی خوب نبوده اند. آنها به خودشان ایمان ندارند و نیاز دارند که کسی را پیدا کنند که آنها را باور داشته و تاییدشان کند.
مشکل اینجاست که وقتی به خودتان اعتماد داشته باشید، دیگر مهم نخواهد بود که بقیه در مورد شما چه نظری دارند و چه می گویند، چون مهمترین فرد خودتان هستید.
شما دائماً دنبال افراد بیشتر و بیشتری هستید که بگویند با ارزشید. این جستجو آنقدر ادامه پیدا می کند تا کسی را پیدا می کنید که دقیقاً نظر خودتان را در مورد شما داشته باشد؛ یعنی اعتقاد داشته باشد که شما فردی کاملاً شکست خورده و ناتوان هستید. بعد از این حتی اگر یک میلیون انسان هم شما را تایید کرده باشند، دیگر برایتان مهم نخواهد بود و فقط آن اظهار نظر منفی در ذهنتان خواهد ماند.
همه چیز در خودتان است
تاییدی که به آن نیاز دارید باید از جانب خودتان باشد و این فقط زمانی میسر خواهد شد که دست از جستجوی تایید دیگران بردارید و برای خوب کردن خودتان زمان بگذارید.
گاهی فقط هوشیاری از اعمال خودتان بهترین درمان برای شما خواهد بود. پس برای خودتان زمان گذاشته و و به بررسی احساساتتان بپردازید و ببینید که چرا و از کجا آمده اند. وقتی اینکار را انجام دادید، دیگر برای آن احساس خاص، نیازی به تایید دیگران نخواهید داشت.
آزادی
آن لحظه ای که ناگهان متوجه می شوید که دیگر نیازی به تایید دیگران ندارید برایتان غیرقابل باور خواهد بود. آرامشی غیرمنتظره در وجودتان ایجاد می شود که آن را سراسر لذت می کند. مثل این می ماند که ناگهان از یک کابوس بیدار شده اید و الان آزادید که فقط خودتان باشید. کل زندگیتان یکباره تغییر خواهد کرد. و می بینید که برای اولین بار در زندگیتان حس "راضی" و "خوشحال" بودن را درک می کنید.
اما چطور باید به جایی برسید که دیگر نیاز به تایید یا خوشامد دیگران نداشته باشید؟ شاید خودتان هم خبر نداشته باشید که کل زندگیتان تلاشتان بر این بوده است.
چطور تایید دیگران را جلب می کنید؟
خوب، اول باید بفهمید که چطور تایید دیگران را جلب می کنید. مثلاً:
آیا تا وقتیکه نفهمیده اید احساس دیگران درمورد نظراتتان چیست، درمورد چیزی نظر نمی دهید؟
آیا معمولاً بهانه هایتان برای بهتر نشان دادن خودتان است؟
آیا قبل از اینکه هر تصمیمی بگیرید، نظر همه را می پرسید؟
آیا خیلی نگران وضعیت لباس پوشیدن خود هستید؟
آیا فکر می کنید خیلی خجالتی هستید و نمی دانید که در جمع چه باید بگویید؟
آیا به کسی جواب منفی نمی دهید چون می ترسید که درمورد شما چه فکری بکنند؟
آیا دائماً در حال خوشنود کردن و راضی نگهداشتن دیگرانید؟
آیا خرید میکنید که بقیه فکر خوبی درمورد شما داشته باشند؟
آیا همه ی کارهایتان را فقط برای تحت تاثیر قرار دادن بقیه انجام می دهید؟
اینها چند راه متداولی است که احتمالاً برای جلب تایید دیگران از آن استفاده می کنید.
یک علامت مهم
علامت مهمی که نشان می دهد شما در جلب تایید دیگران هستید این است که دفعه بعدی که با کسی برخورد دارید ببینید آیا احساس پریشانی و اضطراب به شما دست می دهد و در عذابید؟ از خودتان بپرسید آیا این احساس برای جلب تایید و خوشامد دیگران است؟ لازم نیست این آدم حتماً کسی باشد که بشناسید، می تواند یک فرد کاملاً غریبه باشد.
وقتی کاری انجام می دهید یا حرفی می زنید که دیگران را خوشنود کنید یا آنها را تحت تاثیر قرار دهید یا بخواهید کنترشان کنید، احساسی توام با ترس، و درد خواهید داشت. پس اگر شما هم در برخورد با دیگران چنین احساسی را تجربه کردید، میتواند نشانه ی این باشد که خودتان را برای جلب آن تایید و تصدیقی که در خودتان نمیتوانید پیدا کنید، آزار می دهید.
وقتی فهمیدید که برای تحت تاثیر قرار دادن و راضی کردن دیگران چه می کرده اید، میتوانید بفهمید که کدام جنبه از شما نیاز به درمان و بهبودی دارد.
حتی متوجه می شوید که چقدر از آدم های اطراف شما هم برای جلب رضایت و خوشنودی دیگران خودشان را در چنین مخمسه هایی می اندازند. و شگفت زده خواهید شد که تنها نیستید.
نویسنده : Mir Shahram Safari : ۸:٥٧ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم